Syngenta - Persbericht – EFSA-evaluatie gebrekkig| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Persbericht – EFSA-evaluatie gebrekkig

Enkhuizen, 15 februari 2013 – Vandaag heeft Syngenta de Europese Commissie ver-zocht haar voorstel terug te trekken om het gebruik van de neonicotinoïdentechno-logie te beperken. De Europese Commissie baseert haar voorstel op het rapport van de European Food Safety Agency (EFSA) over de effecten van zaadbehandeling met neonicotinoïden op bijen, dat fundamentele gebreken vertoont.

Syngenta kwam in januari met een reactie op het EFSA-rapport. Hieruit bleek dat EFSA naliet belangrijke informatie mee te nemen, waarmee veilig gebruik van zaadbehandeling met thiamethoxam in gewassen als koolzaad en zonnebloem wordt bewezen.

Nadere bestudering heeft nu aangetoond dat EFSA haar beoordeling baseert op niet-realistische en buitenproportionele hoeveelheden zaad, die per zaaiing twee tot vier keer hoger zijn dan gebruikelijk in de moderne landbouwpraktijk.

Had EFSA de juiste zaaizaadhoeveelheden gebruikt, dan zou ze geconcludeerd hebben dat het risico voor bijen extreem laag is en dat de neonicotinoïdentechnologie in werkelijk-heid niet schadelijk is voor de gezondheid van bijen.

John Atkin, Chief Operating Officer van Syngenta: "De Europese Commissie heeft dit ge-brekkige EFSA-rapport gebruikt om de voorgestelde beperkingen op deze technologie te rechtvaardigen. Deze laatste bevindingen ondermijnen de grondslag voor een dergelijke actie, die aanzienlijke economische schade zou toebrengen aan boeren en tuinders en ab-soluut geen voordeel voor bijen zou opleveren. De Europese Commissie moet stoppen met het lopende proces en een allesomvattend onderzoek instellen om de daadwerkelijke risi-co’s voor de gezondheid van bijen te identificeren."

Syngenta heeft naast de Europese Commissie ook alle Europese lidstaten aangeschreven om hen te informeren over deze bevindingen.

Meer informatie over de uitdagingen rond bijengezondheid kunt u vinden opwww.plightofthebees.com.