Syngenta - Trips in pot- en perkplanten| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Trips in pot- en perkplanten

De meest voorkomende en schadelijkste trips is de californische trips (Frankliniella occidentalis). Trips heeft ongeveer 200 plantensoorten als voedselbron, waaronder diverse pot- en perkplanten. De californische trips is voornamelijk een bloembezoeker, maar komt ook op de bladeren voor.

Hoe in de praktijk? 
 
Preventieve acties:

 • Gebruik signaalplaten in combinatie met het tripsferomoon (Thripline ams) voor een snellere signalering van de eerste trips of om te kijken of u werkelijk tripsvrij bent. 
 • Beperk het invliegen van trips door insectengaas in de ramen te plaatsen. 
 • Beperk trips door een schone teeltwisseling. 
 • Ruim alle plagen aan het einde van de teelt op met breedwerkende middelen zoals Vertimec Gold gemengd met hommelvoeding of lokfructose. Ruim alle trips aan het einde van de teelt op met een ijzersterk en snel breedwerkend mengsel van Vertimec Gold, indien ook tegelijk witte vlieg, luis en spint opgeruimd moeten worden. 
 •  Zorg dus voor een schone start. 

 

Curatieve acties:

 • Ruim trips aan het begin van de teelt op met Vertimec Gold. Spuit minstens twee tot drie keer achter elkaar (bloktoepassing) met voldoende water voor een goede bestrijding. 
 • Menging van Vertimec Gold met lokfructose versterkt de tripswerking aanzienlijk. 
 • Indien ca. 1 uur voorafgaand aan een californische trips-bestrijding Thripline ams toepassen. De trips wordt dan uit de schuilplaats gelokt. Hierdoor kan de trips beter geraakt worden en is het bestrijdingsresultaat van Vertimec aantoonbaar effectiever. 
 • Introduceer dan de roofmijt Amblyseius cucumeris (Amblyline cu CRS of Amblyline cu Gemini) 7 dagen na de laatste behandeling in het voorjaar. Herhaal de inzet van Amblyline cu CRS iedere 4-5 weken. Kunt u gemakkelijk de roofmijten op het blad zien, stel dan de introductie 2 weken uit. Dosering: 1 kweekzakje per 2 m². 
 • Zodra de (buiten)temperatuur oploopt introduceer dan de roofmijt Amblyseius swirskii (Swirskiline as). Herhaal de inzet van Swirskiline as iedere 4-5 weken. Kunt u gemakkelijk de roofmijten op het blad zien, stel dan de introductie 2 weken uit. Dosering: 1 kweekzakje per 1-2 m². 
 • De roofwantsen Orius laevigatus of Orius majusculus (Oriline I / Oriline m) werken goed in tripshaarden van bloeiende gewassen die pollen produceren. Dosering: minimaal 2 roofwantsen per m².

Het aangegeven aantal natuurlijke vijanden is een richtdosering. Situaties kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Raadpleeg uw gewasbeschermingsadviseur voor een advies afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie.
 
De lengte van de teelt en het wel of niet tussenplanten spelen mee bij de beslissing om door te gaan met natuurlijke vijanden. Bij een zware aantasting in een korte teelt kan men het best alles opschonen zoals aan het einde van de teelt.
  
Waarom Vertimec Gold?

 • Bestrijdt in 1 klap trips, mineervlieg en spint. 
 • Redelijk goed integreerbaar. 
 • Zacht voor het gewas. 

 
Met Vertimec Gold aan de basis bent u verzekerd van een schoon product en een veilige start van de teelt.