Tabaksperzikluis

Myzus persicae subsp. Nicotianae

Tabaksperzikluis

Kenmerken

De tabaksperzikluis lijkt erg veel op de groene perzikbladluis. Ze zijn alleen met behulp van een microscoop te onderscheiden. De van de ongevleugelde exemplaren is altijd roze of rood. Ze zijn ovaal en ongeveer 1,8 mm groot. De kop, de borst en het achterlijf hebben één kleur, zonder pigmentvlekken en niet glimmend. De antennen zijn ongeveer zolang als de lengte van het lichaam. De enigszins knotsvormige sifonen zijn 0,6 x de lengte van het lichaam. Vanaf halverwege tot aan het uiteinde zijn ze iets gezwollen. Ze zijn lichtgroen tot bruin van kleur met een donkere top. De cauda is vrij klein, maar langer dan de breedte van de basis, langgerekt en vingervormig. Opvallend zijn de voorhoofdsknobbels. Deze zijn duidelijk aanwezig en aan de basis van de antennen welven ze naar binnen. De gevleugelde exemplaren zijn 1,3 – 2,5 mm groot. Kop en borststuk zijn bruinzwart tot zwart. Het achterlijf is geelgroen tot groen of roodachtig. Er zit een grote, bruine, onregelmatig gevormde vlek midden op het achterlijf. Vóór het midden van deze vlek lopen een of twee dwarsbanden. Ook aan de beide zijden van het lichaam zijn bruine vlekken aanwezig. De sifonen zijn enigszins knotsvormig. Ze zijn bruin van kleur evenals de cauda. De uiteinden van de poten zijn zwart. De dijen zijn aan de basis licht van kleur en de schenen zijn lichtbruin. De antennen zijn ongeveer even lang als het achterlijf.

Levenscyclus

Aangezien de tabaksperzikluis nauw verwant is aan de groen perzikbladluis, is ook de levenscyclys vergelijkbaar. Wij verwijzen u voor deze gegevens naar de perzikbladluis. Overigens is het niet bekend hoe de tabaksperzikluis buiten, in de vrije natuur, kan overwinteren. Ook is niet bekend welke waardplant daarvoor wordt uitgekozen.

Schade

De tabaksperzikluis kan in veel gewassen schade veroorzaken en dan vooral in de Solanaceae en chrysanten. De opbouw van de populatie gaat zeer snel. De schade bestaat, evenals bij andere bladluizen, uit zuigschade, afscheiding van honingdauw en het inbrengen van giftige stoffen. In hoeverre deze luis virussen kan overbrengen is niet bekend.