Brede werking in Taegro® | Syngenta Nederland

You are here

Brede werking

Taegro werkt tegen veel schimmels. Afhankelijk van het gewas kan Taegro worden ingezet tegen grauwe schimmel, echte meeldauw, valse meeldauw, Phytophthora en Alternaria.