Hoe werkt Nemathorin op aaltjes en ritnaalden. Nevenwerking bladluis | Syngenta Nederland

You are here

Hoe werkt Nemathorin op aaltjes en ritnaalden en de nevenwerking op bladluis

Aaltjes geven opbrengstschade doordat ze de ontwikkeling van het wortelstelsel belemmeren. Nemathorin 10G zorgt voor een ongestoorde groei, waardoor de opbrengstderving beperkt blijft en gaat de vermeerdering van aaltjes tegen. Ook bij resistente rassen die minder tolerant zijn (zetmeelaardappelen), is een behandeling al snel rendabel. Nemathorin 10G is een granulaat met als werkzame stof fosthiazaat. Het is werkzaam tegen alle soorten aaltjes die voorkomen in de aardappelteelt. De actieve stof zorgt ervoor dat aaltjes verlammen en na verloop van tijd afsterven. Let op: Houd voor aardappelen een termijn aan van 120 dagen tussen toepassen en loofdoding.

Ritnaalden. Ritnaalden zijn de larven van de kniptor, een kever die eitjes afzet op grasachtigen. Uit deze eitjes komen larven die zich voeden met organische stof en met plantaardig materiaal. Ritnaalden bewegen zich in de grond en verplaatsen zich in het voorjaar en het najaar naar de oppervlakte om te eten. In het voorjaar zien we vooral schade aan jonge planten en in het najaar wordt schade veroorzaakt door kwaliteitsverlies. Denk aan aardappelen in de rug. 

Nevenwerking bladluis. De werkzame stof van Nemathorin 10G wordt in de plant opgenomen en gedeeltelijk naar het blad getransporteerd. Naast de werking op aaltjes en ritnaalden geeft het middel ook meteen een bescherming tegen bladluis tot zo’n 9 weken na het poten. Met deze nevenwerking voorkomt u dus een vroege luisaantasting in aardappelen.