You are here

Wat kunt u doen ter voorkoming van virusoverdracht door bladlluis?

Zuigschade zorgt voor verlies van opbrengst en kwaliteit in consumptie-aardappelen, bovendien kunnen luizen virussen overdragen in uw hoogwaardige pootgoedteelt. Dit kost u geld. Bladluizen die het meest voorkomen in aardappelen zijn de Groene Perzikluis (Myzus persicae) en de Aardappeltopluis (Nacrsyphum euphorbia). Maar ook de wegedoornluis (Aphis nasturtii) en de vuilboomluis (Aphis frangualae) kunnen forse problemen geven. Deze problemen werden niet in de laatste plaats veroorzaakt omdat met name de vuilboomluis ongevoelig bleek is voor een groot aantal middelen. 

Actara, toegepast tijdens het poten, vaak samen met Amistar,  bestrijdt de vroege luisvluchten tot ongeveer 10 weken na het poten. Verreweg de meeste telers kiezen voor dit middel. Ná opkomst biedt de combinatie van Karate Zeon (pyrethroïde) en een luizendoder zoals Chess de maximale zekerheid.

Karate Zeon stoot luizen af en doodt luizen. Spuit in pootgoed wekelijks preventief tegen luizen met Karate Zeon. Deze pyrethroïde heeft dus een dubbele werking. Voeg in pootgoed altijd minerale olie toe. Dat geeft het beste effect tegen virusoverdracht. Karate Zeon niet spuiten tijdens de bloei.

Als de luizendruk toeneemt, zet dan een aantal keren de luizendoder Chess of Pirimor in. Chess bestrijdt ook moeilijke luizen zoals de vuilboomluis en de wegedoornluis. Een luis is na aanraking met het middel niet gelijk dood, maar kan geen gewas meer aanprikken. Chess zorgt daardoor ook voor een snelle en goede bescherming tegen virusoverdracht.