Knolbehandeling pootgoed met Maxim | Syngenta Nederland

You are here

Knolbehandeling pootgoed tegen Rhizoctonia met nevenwerking zilverschurft, zwarte spikkel en fusarium

Rhizoctonia solani, ook wel lakschurft genoemd, komt op de knol voor in de vorm van zwarte vlekjes. Als een met Rhizoctonia aangetaste knol wordt gepoot, groeien vanuit de sclerotiën schimmeldraden naar de kiemen van de knol. Echter, niet altijd is een aantasting met het blote oog op het pootgoed te zien. In sommige gevallen is de kiem al door de schimmel aangetast, voordat hij tot ontwikkeling komt. Een verschijnsel van pootgoed met Rhizoctonia aantasting is dan ook een slechte en onregelmatige opkomst. Scheuten, die zijn aangetast door Rhizoctonia, vertonen lesies, dat zijn verzonken en aangetaste plekjes op de ondergrondse stengeldelen. Ook na bovenkomst kunnen scheuten nog wegvallen. Doordat de schimmel de vaatbundel systemen van de plant aantast, komt de vochtvoorziening van de plant in gevaar en reageert de plant met het vouwen van de topblaadjes.

Ondergronds worden door de aantasting er veel kleine aardappeltjes worden gevormd. Aan dit verschijnsel dankt Rhizoctonia de naam "kleine aardappeltjes ziekte". Bij flink aangetaste planten heeft dat zgn. krielnesten tot gevolg. Ook de groei van knollen wordt door de schimmel verstoord. Hierdoor ontstaan groeischeuren en gaatjes in de knollen. Andere verschijnselen van Rhizoctonia zijn de vorming van bovengrondse knollen en het ontstaan van witte schimmelmanchetten aan de plant.

Rhizoctonia bestrijden met Amistar

Schadelijke gevolgen van een Rhizoctonia aantasting: 

  • Minder opbrengst
  • Een slechte sortering; veel kleine knollen, knollen met groeischeuren en groene knollen.
  • Slechte opkomst na het poten
  • Declassering van pootgoed.

Hoe is een aantasting met Rhizoctonia te voorkomen? 

Door Maxim 100 FS toe te passen op het pootgoed voor het planten wordt Rhizoctoniaschade voorkomen vanuit de sclerotiën op de knollen en heeft het een uitstekende nevenwerking tegen zilverschurft, zwarte spikkel en Fusarium. Dit zorgt ervoor dat de aardappelen ongestoord kunnen groeien naar een hoge opbrengst met uitstekende (schil)kwaliteit. Voor een Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond, zet u een rijentoepassing met Amistar in. Voor meer informatie over de rijentoepassing: klik hier.

Toepassing Maxim ook mogelijk buiten op het erf

De toepassing van Maxim 100 FS gebeurt door middel van een schijfvernevelaar op een rollenband. In tegenstelling tot een ander gebruikt middel, mag de toepassing van Maxim zowel binnen als buiten plaatsvinden. Dus ook op het erf; het hoeft dus niet speciaal in de schuur te gebeuren. Praktisch is dit een handig voordeel. Let u er wel op dat uw apparatuur gekeurd is, de NVWA heeft aangekondigd dit jaar extra te controleren. Ook dient u maatregelen te nemen ter voorkoming van erfemissie/puntvervuiling. 

Maxim 100 FS Advies: 

  • Toegelaten als knolbehandeling van pootgoed voor consumptie en zetmeelaardappelen.
  • Dosering is 0,25 liter per ton pootgoed.
  • Toepassen door middel van een schijfvernevelaar (o.a. Mafex, Pieperdoes) op een rollenband. Zorg voor een optimale bedekking op de knollen.
  • Mits de bedekking goed is, is ons advies om Maxim 100 FS onverdund of in één op één verdunning met water te behandelen. Liever niet meer dan 1 liter spuitvloeistof per ton pootgoed gebruiken i.v.m. het (te) nat worden van het pootgoed.
  • Toepassen op slapende knollen.

Resultaten proeven pootgoedbehandelingsmiddelen

Ter illustratie ziet u hier onder de resultaten van een proef met pootgoed behandelingsmiddelen gedaan in Dinteloord in het ras Red Scarlett. Beoordeling op de knollen is uitgevoerd na bewaring. NB: “ Onbehandeld schoon” is pootgoed dat op het oog vrij van ziektes was en niet is behandeld.

De Fusarium-toets is uitgevoerd door het HLB in een laboratorium omgeving met een kunstmatige infectie.

 Aardappelen met zilverschurft

aardappelknollen met zwarte spikkelaantasting fusarium solani