Loofvernietiging in aardappelen | Syngenta Nederland

You are here

Loofvernietiging bij aardappelen - gebruik de Reglone Protector App

Essentieel voor de beperking van het oogstrisico en behoud van de knolkwaliteit is dat het loof zo snel mogelijk afsterft

Alleen dán is de kans op aantasting van de knollen door Phytophthora of virussen bij pootgoed minimaal en kan er snel worden gerooid. Wanneer er reeds Phytophthora in het gewas aanwezig is, wordt door het toepassen van een snelle loofdoding de verspreiding ervan direct stopgezet. Snelheid is bovendien belangrijk omdat u vervolgens zo lang mogelijk kunt wachten - tot vlak voor de oogst - met de loofvernietiging. Zo profiteert u van de extra opbrengst tijdens de laatste groeidagen en kunt u toch op tijd rooien. Door de snelle loofdoding kan de knol (schil) afharden en na ongeveer twee weken zonder beschadigingen (ontvelling) worden gerooid. Toepassing kan met Reglone®*

*Loofdoding met Reglone mag niet meer na 4 nov 2019.

 

Gratis perceelsgebonden advies voor veilige loofdoding met de Reglone Protector app

Bij een langere periode van droogte, is het soms moeilijk in te schatten of u op uw perceel veilig Reglone® kunt gebruiken voor loofdoding. Het ene perceel kan een stuk vochtiger zijn dan het andere. O.a. grondsoort, regenval en gewasverdamping beïnvloeden de vochtigheid van uw perceel. De handige Reglone-app geeft u een actueel en passend advies. Waar vindt u de app en hoe gebruikt u hem?

Hoe krijgt u dit perceelsspecifiek advies?

  • Op de Reglone-verpakking staat een QR-code afgebeeld. 
  • Scan de code met uw mobiele telefoon. U komt direct op de app. De app bepaalt met GPS automatisch uw locatie
  • Als het te behandelen perceel op een andere locatie ligt dan waar u zich bevindt, pas dit dan handmatig aan
  • Geef aan of er op het perceel cappilaire aanvoer is van bodemvocht
  • Geef het gewastype aan (gewoon of laat ras)
  • Klik op " Advies berekenen"

De uitkomst kan drieledig zijn:
Groen:
veilig Reglone inzetten
Oranje: kritisch. wacht op neerslag of bepaal zelf of u Reglone veilig in kunt zetten (als de grond rond de knollen tot een bal kan worden samengeknepen, is het vochtig genoeg om Reglone toe te passen)
Rood: wacht tot er neerslag is gevallen; er bestaat kans op naveleindrot

Voor vrijwel alle situaties kan de Reglone-Protector app het perceelsadvies berekenen. Er zijn echter twee uitzonderingen:
Beregening: De app werkt o.a. op basis van regenval, maar houdt geen rekening met beregening. Als een perceel is beregend, zal de vochttoestand altijd gunstiger zijn dan de app aangeeft. Dus bij beregening kan de daadwerkelijke situatie veilig (groen) zijn, ook al geeft de app mogelijk iets anders aan.
Zoute kwel: Voor percelen met zoute kwel geldt dat de vochttoestand te gunstig kan worden aangegeven. Zout geeft immers een vorm van droogtestress.

Hoe bepaalt de app het advies?

De Reglone-Protector app is zeer geavanceerd en maakt gebruik van diverse gedetailleerde parameters om de uiteindelijke vochttoestand in de bodem te bepalen. Op basis van de locatie wordt aan de hand van gedetailleerde grondkaarten de grondsoort van het perceel bepaald. Dit is een van de maatstaven voor droogtegevoeligheid. Een twee maatstaf is de regenval, die op basis van voorspellingen en daadwerkelijke metingen nauwkeurig wordt bepaald. Daarnaast wordt gekeken naar de verdamping, die afhangt van het weer en het gewastype in combinatie met een gewasgroeimodel. Simpelweg gezegd wordt er rekening gehouden met het feit of het een vroeg of laat seizoen is en dit wordt gecombineerd met het gewastype (een laat ras houd langer blad en verdampt dus meer). Op basis van al deze factoren wordt de vochttoestand in de grond omgezet naar een zuigspanning, die uiteindelijk maatgevend is voor het gegeven advies.

De Reglone-Protector app werkt dus zeer geavanceerd en geeft  een perceelsspecifiek  advies voor het veilig inzetten van Reglone als loofddoodmiddel.

Loofdoding met reglone protector app

Reglone Variabele Dosering app - Akkerweb

De uitdaging voor de land-en tuinbouw in Nederland in de komende decennia is meer te produceren op een zo duurzaam mogelijke wijze. Centraal daarbij staat dat de opbrengst wordt gemaximaliseerd per eenheid gewasinput.Deze input kan zijn water, grond, kunstmest of gewasbeschermingsmiddel.  Kortom “Grow more with Less”. Om hieraan bij te dragen, heeft Syngenta  in samenwerking met de Wageningen Universiteit de Reglone® -app ontwikkeld.

De app wordt voor u toegankelijk als u de QR code op de Reglone-verpakking scant. U komt dan op de Reglone Protector app. Deze  app geeft u een plaatsspecifiek advies of u Reglone veilig kunt toepassen, rekening houdend met de weersomstandigheden (vocht in de grond) en de gewasstand. Tevens ontvangt u in deze app een unieke voucher code waarmee u ook de Reglone Variabele Dosering app op Akkerweb gratis kunt gebruiken voor het maken van een taakkaart.

Deze Reglone- app op Akkerweb biedt u mogelijkheden om informatie over de variatie in de bovengrondse biomassa (de groenheid van het loof) op uw percelen te vertalen naar minimum effectieve doseringen voor uw perceel op basis van gewasmetingen. Uiteindelijk kunt u een taakkaart downloaden, waarmee u uw landbouwspuit kunt aansturen naar de benodigde, minimale, effectieve Reglonedosering.