SY Scoop hybride wintergerst HYVIDO •	halfvroege variéteit •	zeer goede tolerantie tegen bladvlekken. Stabiel en hoog opbrengstpotentieel. Gerstras met een hoog DKG

Insectenbestrijding in gerst

zeker nu het vaak wat warmer is vaak geen overbodige luxe...

Insectenbestrijding

Bladluizen kunnen zich al snel na het boven komen van het gewas manifesteren. Zij kunnen virussen overbrengen (bijv. het gerstevergelingsvirus) of het ontwikkelen van schimmels op het blad veroorzaken. Hierdoor ontstaat kwaliteits- en opbrengstverlies. Daarnaast kunnen verschillende insecten en mijten schade aanrichten in uw opgeslagen graan. Wees beducht op deze insecten!

Bladluizen

In Nederland zijn in de  gerst drie bladluissoorten belangrijk:
•  grote graanluis (Sitobion avenae)
•  roos-grasluis (Metopolophium dirhodum)
•  vogelkersluis (Rhopalosiphum padi)

Wanneer er veel bladluizen zijn, wordt zuigschade zichtbaar. Er ontstaan dan gele plekken op de bladeren. De bladluizen scheiden honingdauw uit. Deze ligt als een glimmende massa op de bladeren en aren, die dan kleverig aanvoelen. Hierop ontwikkelen zich schimmels. Voorkom opbrengst- en kwaliteitsverliezen door luizen en zet Karate Zeon in.

Insecten en mijten tijdens bewaring van gerst

Schade aan gerst in opslag kan door verschillende insecten en mijten worden aangericht.

Bijvoorbeeld graanklanders, diverse keversoorten en motsoorten. Ook kunnen mijten het zaaizaad aantasten. Om in geval van een aantasting door insecten een partij graan verhandelbaar te houden en kwaliteitsverliezen te voorkomen, is een behandeling met Actellic 50 de oplossing.