Onkruidbestrijding in gerst en wintertarwe | Syngenta Nederland

You are here

Onkruidbestrijding in gerst en wintertarwe

Geef grassen geen kans!

Het bewezen anti-grassenmiddel in zomer- en wintergerst en wintertarwe

Onkruidgrassen als duist, windhalm en wilde haver kosten niet alleen opbrengst, maar genereren ook veel zaden die de onkruidbestrijding in het volgende gewas en in de volgende jaren weer moeilijk maken. Belangrijk om deze grassen zo goed mogelijk te bestrijden, ook in zomergerst.

Axial50®, op basis van pinoxaden, is een sterk middel tegen de belangrijkste grassen zoals duist, windhalm, wilde haver, raaigrassen en ook hanepoot en naaldaar.

Dankzij de zeer goede selectiviteit is Axial dé grassenbestrijder in winter- en zomergerst. Axial kan bovendien ook in wintertarwe, zomertarwe, winterrogge, triticale en spelt worden toegepast. Met name in de zomertarwe die op lichte gronden wordt geteeld (waar dus veelal windhalm voorkomt), is Axial ook uitstekend bruikbaar.

Axial50 heeft een lange toepassingsperiode en heeft geen beperkingen ten aanzien van volgteelten en groenbemesters.

Het advies onkruidbestrijding granen in de praktijk

In zomergerst kan Axial50 vanaf het 2-bladstadium van het gewas tot einde uitstoeling worden ingezet:

 • 0,9 l/ha Axial50 ter bestrijding van windhalm en wilde haver
 • 1,2 l/ha Axial50 ter bestrijding van duist en raaigras
 • 1,2 l/ha Axial50 ter bestrijding van hanepoot en naaldaar

In wintergerst kan Axial50 zowel in najaar (vanaf het 2-bladstadium) als in het voorjaar (tot het vlagblad volledig zichtbaar is) worden ingezet:

 • 0,9 l/ha Axial50 ter bestrijding van duist en windhalm in het najaar
 • 0,9 l/ha Axial50 ter bestrijding van windhalm en wilde haver in het voorjaar
 • 1,2 l/ha Axial50 ter bestrijding van duist en raaigras in het voorjaar

In tarwe: Toepassen kan vanaf 2-blad stadium totdat het vlagblad volledig uit is. 

0,9 l/ha ter bestrijding van wilde haver en windhalm oplopend naar 1,2 l/ha tegen duist en opslag van raaigrassen in het voorjaar. 

Axial50 kan met een aantal middelen worden gemengd zoals florasulam en fluroxypyr.

Waarom Axial50? 

 • Axial50 is buitengewoon doeltreffend tegen duist, windhalm, wilde haver en raaigras
 • Axial50 kan worden toegepast in zomer-en wintergerst, wintertarwe, winterrogge en triticale
 • Axial50 is zeer zacht voor het gewas
 • Axial50 is de bewezen grassenbestrijder in gerst (winter- en zomergerst)
 • Na één uur regenvast
 • Geeft geen beperkingen voor volgteelten
 • Kan ook in wintertarwe, triticale en rogge worden toegepast