Zaaizaadbehandeling voor suikerbietenzaad | Syngenta Nederland

Zaaizaadbehandeling voor suikerbietenzaad

Zaaizaadbehandeling voor suikerbietenzaad

Bescherm uw suikerbieten vanaf het begin

Reeds van bij de zaai moet het kiemplantje beschermd worden tegen kiemschimmels en insecten. Ter voorkoming van insectenschade (resulterend in o.a. plantenuitval en /of aantasting door virussen) worden nu via zaadbehandeling werkzame stoffen toegevoegd welke een bescherming bieden aan de jonge plantjes en dit met slechts enkele grammen product. Deze werkzame stoffen moeten ook een lange werking garanderen. Syngenta brengt ook hier een effectieve oplossing. Deze zaaizaadontsmettingscombinatie omvat twee insecticiden met een complementaire werkingswijze. Deze combinatie kenmerkt zich door een zeer breed werkingsspectrum

Zowel bietenvlieg, bietenkever en bladluizen worden voor een langere periode effectief bestreden. Middels de zaaizaadbehandeling worden de actieve stoffen precies op de plaatsgebracht waar ze moeten werken. Door deze behandeling kan het aantal veldbespuiting zeer beperkt blijven. In sommige jaren is deze zelfs niet nodig. 
Bij de omgang met behandelde zaaizaden dient u een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. In onderstaande video kunt u dit zien of download de folder.

Veilige hanteren en gebruiken van behandeld zaaizaad

Veilig omgaan met behandeld zaaizaad

Opslag en gebruik behandeld zaaizaad

Cruiser SB

Cruiser SB is een zaadbehandelingsmiddel op basis van de actieve stof thiamethoxam. Uitzaai van behandeld zaad is alleen toegelaten met behulp van precisiezaai van gepilleerd zaad. Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het zaad volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het zaad ook aan het de kopakker is ondergewerkt. Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen. Resten van behandeld zaad nooit verspreiden of vervoederen aan dieren. 

Force 20 CS

Force 20CS is een insectenbestrijdingsmiddel op bais van de actieve stof teflutrin voor de suiker- en voederbietenteelt dmv een zaadbehandeling. Force is ondermeer werkzaam tegen bodeminsecten zoals ritnaalden en engerlingen en tegen wortelvlieg, uienvlieg, bonenvlieg en aantasting door bietenkevertjes (Atomaria linearis). Het middel uitsluitend toepassen via het coaten van zaden ter voorkoming van schade door insecten.