Groeiregulatie in tarwe | Syngenta Nederland

You are here

Groeiregulatie in tarwe

Groeiregulatie in tarwe: voorkom legering en ga voor extra rendement en hoge kwaliteit

Legering van tarwe kost niet alleen opbrengst (tot 2000 kg per hectare),  maar vooral ook kwaliteit

Wat doet legering met uw tarwe? 

  • meer kans kans op ziekten
  • een mindere korrelvulling
  • lagere eiwitgehaltes door minder stikstofopname
  • mindere verwerkbaarheid en schot

 

Syngenta biedt u het ideale en jarenlang bewezen product om de groei van uw gewas optimaal te reguleren: Moddus

 

Het effect van een vroege toepassing heeft vooral  invloed op de ontwikkeling van de plant: betere beworteling en steviger stengels. Bij een latere toepassing is er voornamelijk een verkortingseffect. Het resultaat:

  • geen legering en een hogere opbrengst van 250-500 kg/ha t.o.v. chloormequat of onbehandeld. Zelfs bij de huidige graanprijzen betekent dit een extra rendement.
  • een steviger plant
  • een betere stengeldikte en wortelontwikkeling bij een vroege toepassing
  • verkorting bij een latere toepassing
  • betere korrelvullig 
  • geeft ook bij geen legering een opbrengstverhoging die leidt tot een extra rendement

Hoe gebruikt u Moddus in de praktijk? Ons advies

De kans op legering van wintertarwe is afhankelijk van ras, bemesting en dichtheid van het gewas. Met Moddus kan de stevigheid van het gewas sterk worden beïnvloed. Zet Moddus als volgt in voor een optmaal resultaat:·

- voer 1 bespuiting uit op DC 28-32 (zo vroeg mogelijk). Dosering: 0,25 l/ha Moddus + een halve dosering chloormequat
- herhaal deze bespuiting op lange slappe rassen (bijvoorbeeld Residence, Drifter, Semper) na ongeveer 14 dagen

Als chloormequat niet gewenst is, zet Moddus dan als volgt in:

- op kleigronden 0,5 l/ha Moddus op DC 28-32 (1 enkele bespuiting)
- op zandgronden 0,25 l/ha Moddus op DC 28-30. Eventueel kan na 14 dagen deze bespuiting worden herhaald

Algemene richtlijnen voor het inzetten van Moddus:

- zet Moddus in bij groeizaam weer en temperaturen boven 10 °C
- spuit op een groeiend gewas wat niet in stress staat