Insectenbestrijding in tarwe

Insectenbestrijding in tarwe

Bladluizen en andere insecten en mijten

Bladluizen kunnen zich al snel na het boven komen van het gewas manifesteren. Zij kunnen virussen overbrengen (bijv. het gerstevergelingsvirus) of het ontwikkelen van schimmels op het blad veroorzaken. Hierdoor ontstaat kwaliteits- en opbrengstverlies. Daarnaast kunnen verschillende insecten en mijten schade aanrichten in uw opgeslagen graan. Wees beducht op deze insecten!

Bladluizen

In Nederland zijn in de tarwe drie bladluissoorten belangrijk:
•  grote graanluis (Sitobion avenae)
•  roos-grasluis (Metopolophium dirhodum)
•  vogelkersluis (Rhopalosiphum padi)

Wanneer er veel bladluizen zijn, wordt zuigschade zichtbaar. Er ontstaan dan gele plekken op de bladeren. De bladluizen scheiden honingdauw uit. Deze ligt als een glimmende massa op de bladeren en aren, die dan kleverig aanvoelen. Hierop ontwikkelen zich schimmels. Voorkom opbrengst- en kwaliteitsverliezen door luizen en zet  Karate Zeon in.

Insecten en mijten tijdens bewaring van tarwe

Schade aan graan in opslag kan door verschillende insecten en mijten worden aangericht.

Bijvoorbeeld graanklanders, diverse keversoorten en motsoorten. Ook kunnen mijten het zaaizaad aantasten. Om in geval van een aantasting door insecten een partij graan verhandelbaar te houden en kwaliteitsverliezen te voorkomen, is een behandeling met Actellic 50 de oplossing. 

Advies bespuiting tegen bladluis gecombineerd met ziektebestrijding

Voor een luisbestrijding in tarwe gaat de voorkeur uit naar de gecombineerde bespuiting, waarbij u Karate Zeon 50 ml/ha toevoegt aan de ziektebestrijding. Zo bestrijdt u aanwezige luis voordat deze echt een probleem gaat vormen.

Zo houd u het gewas luisvrij door de duurwerking (afstotende werking van Karate Zeon) en bespaart u zich een extra werkgang. Tevens voorkomt u met deze toepassing problemen door het graanhaantje.

Waarom Karate Zeon? 

  • sterke contactwerking en een afstotende werking (repellent effect)
  • past prima in combinatie met de afrijpingsbespuiting
  • voorkomt ook problemen met het graanhaantje
  • ook inzetbaar in veel andere gewassen
  • Zeon formulering: optimale doeltreffendheid, veiliger voor de gebruiker, gemakkelijk in gebruik.

Advies bladluisbestrijding in aparte toepassing

Als u voor een aparte toepassing kiest, voert u debespuiting uit indien luis optreedt. De richtlijnen voor het wel of niet uitvoeren van zo’n curatieve toepassing zijn voor de bloei als 30% van de halmen bezet is en na de bloei als meer dan 70% van de halmen bezet is met luizen.

Ook een toepasing van Karate Zeon is mogelijk.

Advies insecten- en mijtenbestrijding tijdens de bewaring

Uw mag uw graan éénmaal behandelen met een daarvoor geschikte spuitinstallatie. De insecten en mijten dienen te worden bestreden tijdens het opslaan, lossen of bij het van de ene naar de andere silo overbrengen van graan. Graan mag maar eenmaal worden behandeld. Voor de toepassing dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt. Deze toepassing mag uitsluitend worden gedaan door of onder toezicht van personen die in het bezit zijn van een diploma van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding. Om optimaal gebruik te maken van de werking van Actellic 50 dient de temperatuur 15 ºC of hoger te zijn. Het middel  heeft geen invloed op de kiemkracht van het zaad. 

Voordelen van een behandeling met Actellic 50:

  • uniek middel ter bestrijding van insecten
  • zeer goede effectiviteit
  • geringe giftigheid
  • heeft geen invloed op de kiemkracht van zaaizaad