Onkruidbestrijding in tarwe

Onkruidbestrijding in tarwe in de vroege na-opkomst, vlak voor de oogst of in de stoppel. Welke manier past het beste?

De vroege na-opkomst, vlak voor de oogst of in de stoppel. Welke manier past het beste?

Wanneer kunt u het beste onkruid bestrijden in tarwe?

Onkruidbestrijding in tarwe kan het beste op twee momenten geschieden:

  • Na opkomst (bijv. breedbladige onkruiden en lastige grassen zoals duist, windhalm)
  • Vlak voor de oogst of in het najaar in de stoppel ter bestrijding van kweek

In wintertarwe is het belangrijk om tot een goede en brede onkruidbestrijding te komen. Grassen als bijv. wilde haver, straatgras, Italiaans raaigras en ook (resistente) duist moeten worden bestreden. Bij een onvoldoende bestrijding kan duist zich zeer snel via zaad vermeerderen. Een adequate en bedrijfzekere bestrijdingstrategie is daarom essentieel. Daarnaast mogen we ook de breedbladige onkruiden zoals ereprijs, kleefkruid, muur en paarse dovenetel niet vergeten! Het beste past u een najaarsherbicide toe in de vroege na-opkomst, dus rondom het 2-blad stadium. 

onkruid bestrijden in tarwe en gerst met Axial

Onkruidbestrijding wintertarwe met dé grassenbestrijder Axial50!

Axial50 is dé oplossing bij aanwezigheid van windhalm en raaigras. Daarnaast werkt Axial 50 ook doeltreffend op duist en wilde haver. Axial50 kunt u zowel in het voor-als het najaar inzetten. Toepassen kan vanaf 2-blad stadium totdat het vlagblad volledig uit is.