Zaaizaadbehandeling in uien | Syngenta Nederland

You are here

Zaaizaadbehandeling in uien

Start met een gezond gewas

Syngenta Seedcare  biedt met FarMore Technology  Europa's eerste uitgebreide combinatie van afzonderlijk geregistreerde zaadbeschermingsmiddelen Maxim 480FS en Apron XL aan, die zorgt voor maximalisatie van de productiewaarde dankzij betere prestaties en hoogwaardige kwaliteit.

De combinatie Apron XL en Maxim 480 FS  biedt niet alleen ziektebescherming in een vroegtijdig stadium, waardoor het gewas een gezonde start krijgt en de opkomst van zaailingen en de opstand worden bevorderd, maar ook vitaliteit vroeg in het seizoen en bescherming van de potentiële opbrengst. 

Belangrijkste voordelen van deze combinatie:

  • Maxim 480FS en Apron XL bieden uitstekende bescherming tegen door het zaad overgedragen infecties met Botrytis allii.
  • Maxim 480FS en Apron XL waarborgen langdurige bescherming tegen door het zaad overgedragen Botrytis allii
  • De combinatie Maxim 480FS en Apron XL is zeer effectief binnen een breed spectrum, zoals ook blijkt uit ervaringen met andere gewassen en in andere landen. De werkzame bestanddelen in de oplossing zorgen voor gunstige effecten tegen Pythium spp. en Rhizoctonia solani.
  • De combinatie van Maxim 480FS en Apron XL is uiterst veilig voor uienzaad en heeft minimale gevolgen voor kieming, vitaliteit en groei

Waarde van de combinatie Maxim 480 FS + Apron XL in uien

Gedurende enkele jaren zijn in meerdere Europese landen in totaal 52 opkomstproeven uitgevoerd met variëteiten van de belangrijkste leveranciers van uienzaad. Het blijkt dat de combinatie Maxim 480 FS + Apron XL gemiddeld 10% meer planten geeft dan onbehandeld zaad. In sommige proeven werd geen effect waargenomen en in andere proeven werd een volledig mislukken van de teelt voorkomen. Het weglaten van een fungicide zaadbehandeling kan opkomstverliezen van 30 - 50% geven. De juiste fungicide zaadbehandeling is een investering die loont!

Apron XL + Maxim 480 FS
Seedcare Takecare