You are here

Zaaizaadbehandeling in wortelen

Houd uw gewas vanaf het begin vrij van schadelijke insecten

Bescherm uw gewas vanaf het begin en voorkom vroegtijdige schade

Cruiser 70 WS is in België erkent tegen vroegtijdige schade veroorzaakt door de larven van de wortelvlieg (Psila rosae) en de zevenbladluis (Cavariella aegopodii). Zaaizaad behandelt met Cruiser mag in de andere EU lidstaten geïmporteert en uitgezaaid worden. (Let op: lokale wetgeving kan wijzigen!)

Voordelen van het gebruik van Cruiser 70 WS

  • In hoge mate oplosbaar in water, ook in droge omstandigheden effectief
  • Dringt gemakkelijk door in waslagen van bladeren
  • Wordt snel opgenomen door de wortels
  • Uitstekende systemische eigenschappen, getransporteerd door xyleen
  • Effectief in lage dosering

Meer weten over de werkzame stof Thiamethoxam zie verder op deze pagina

Start met een gezond gewas

Start met een gezond gewas

Syngenta Seedcare  biedt met FarMore Technology  Europa's eerste uitgebreide combinatie van afzonderlijk geregistreerde zaadbeschermingsmiddelen Maxim 480FS en Apron XL aan, die zorgt voor maximalisatie van de productiewaarde dankzij betere prestaties en hoogwaardige kwaliteit.

De combinatie Apron XL en Maxim 480 FS  biedt niet alleen ziektebescherming in een vroegtijdig stadium, waardoor het gewas een gezonde start krijgt en de opkomst van zaailingen en de opstand worden bevorderd, maar ook vitaliteit vroeg in het seizoen en bescherming van de potentiële opbrengst. 

Belangrijkste voordelen van deze combinatie:

  • Maxim 480FS biedt goede bescherming tegen Alternaria spp.
  • DDe combinatie Maxim 480FS en Apron XL  is zeer effectief binnen een breed spectrum, zoals ook is gebleken uit ervaringen met andere gewassen en in andere landen. De werkzame bestanddelen in de oplossing zorgen voor gunstige effecten tegen Pythium spp. en Rhizoctonia solani.
  • De combinatie van Maxim 480FS en Apron XL is uiterst veilig voor uienzaad, en heeft minimale gevolgen voor kieming, vitaliteit en groei

Waarde van de combinatie Maxim 480 FS + Apron XL in wortelen

Gedurende enkele jaren zijn in meerdere Europese landen in totaal 52 opkomstproeven uitgevoerd met variëteiten van de belangrijkste leveranciers van uienzaad. Het blijkt dat de combinatie Maxim 480 FS + Apron XL gemiddeld 12% meer planten geeft dan onbehandeld zaad. In sommige proeven werd geen effect waargenomen en in andere proeven werd een volledig mislukken van de teelt voorkomen. Het weglaten van een  fungicide zaadbehandeling kan opkomstverliezen van 30 - 50% geven. De juiste fungicide zaadbehandeling is een investering die loont!

Apron XL + Maxim 480 FS
Seedcare Takecare