Knolvoet disclaimer| Syngenta Nederland

You are here

Knolvoet disclaimer

Knolvoetbanner

De Syngenta knolvoetresistentie is effectief tegen de veel voorkomende fysio’s Pb:0 en Pb:1 en tegen het minder voorkomende fysio Pb:3 maar niet tegen het weinig voorkomende fysio Pb:2 dat in sommige velden aanwezig kan zijn. Genetische resistentie is maar één van de bestrijdingsmethoden om knolvoet tegen te gaan. Cultuurmaatregelen zoals bekalking, meststoffen met hoog calciumgehalte, goede drainage en hygiëne zijn belangrijke onderdelen van een geïntegreerde aanpak om de ziekte te bestrijden. We bevelen altijd aan om eerst op kleine schaal een ras te testen alvorens een commerciële productie te starten.