Testimonials bloemkool | Syngenta Nederland

You are here

Vier telers aan het woord over onze rassen...

Frank Slagter, Wervershoof

Een beter planbare bloemkool dan Aerospace is er niet!

Planbaarheid is van levensbelang voor bloemkoolbedrijf M. Slagter & Zn. Altijd kunnen leveren is hun visitekaartje en dus zeer belangrijk. Niet voor niets wordt zo’n 70% van hun areaal beteeld met Aerospace.

Frank Slagter, bloemkoolteler
Frank Slagter wil nooit nee verkopen. “Ik wil klanten zekerheid bieden. Ze moeten ervan op aan kunnen dat wij altijd bloemkool hebben. En dat lukt alleen met een ras met een betrouwbare groeiduur”, verklaart hij de keuze voor Aerospace. In de nazomer en herfst worden nog een paar andere rassen geteeld, waaronder Clarina.

Betrouwbaarheid troef

Frank Slagter zit samen met zijn broers Peter, Marc en Hugo in vof M. Slagter & Zn in Wervershoof. Ze telen jaarlijks ongeveer 140 ha bloemkool; in de winter trekken de broers irissen in de vollegrond in de kas. M. Slagter & Zn regelt z’n eigen afzet; er zijn geen vaste afzetrelaties. “Wij moeten het hebben van onze betrouwbaarheid”, stelt Frank. “De klant moet bij ons altijd terecht kunnen voor bloemkool. Een vlak oogstschema is voor ons dus heel belangrijk. En daarom hebben wij een hoog aandeel Aerospace.”

Het ras heeft volgens Frank nog wel meer voordelen. “Aerospace is een snelle jongen; in het hoogseizoen kun je na 70 dagen aan het snijden. Het ras biedt ook precies de kwaliteit die wij nodig hebben. En hij oogt heel mooi in de kist.” Met de combinatie van leveringszekerheid en kwaliteit staat Aerospace volgens Frank borg voor een prima financiële opbrengst per hectare. “Als je altijd kunt leveren, heb je niet persé de hoofdprijs nodig voor een mooi resultaat.”

Probleemloze teelt en oogst

Slagter ervaart Aerospace in de teelt als een gemakkelijk ras. “Niet moeilijker dan andere rassen”, stelt Frank. “En wij vinden hem voldoende zelfdekkend.” Een naaimachine zul je bij de Slagters dan ook niet aantreffen. “Alleen maar extra werk en extra kosten”, vindt hij. Bij de oogst laat Aerospace zich makkelijk verwerken, vindt Frank. “Hij snijdt lekker makkelijk.”

Ook na de oogst is het betrouwbaarheid troef bij M. Slagter & Zn. “Het grootste deel van onze bloemkool gaat weg voor export” vertelt Frank.  “We zijn daarom behoorlijk kritisch op het transport. We werken alleen met betrouwbare transporteurs en gekoelde wagens. En als het nodig is, vragen we de koelrapporten op.”

Zoals gezegd verschijnt in de nazomer en herfst ook bij M. Slagter & Zn de Clarina ten tonele. “Dan heb je geen last meer van verrassingen door temperatuurpieken”, verklaart Frank. “Hij heeft wel wat extra groeidagen nodig maar je oogst goeie aantallen er komt een prachtige kwaliteit in de kist”, besluit hij.

Marco Hoff, Andijk

De Aerospace groeit hier schoftig hard

Marco Hoff is een groot fan van Aerospace. Vooral de groeikracht en planbaarheid van dit ras spreken hem aan. Maar ook Clarina is een graag geziene gast. “Het paradepaardje van Syngenta”, volgens Marco.

Marco Hoff, bloemkoolteler
Onder de rook van Andijk heeft Marco Hoff samen met zijn broers, vader en neven een vollegrondsgroenten- en bloemenbedrijf. Voorjaar, zomer en herfst staan in het teken van de teelt van bloemkool, broccoli, tulpen, pootaardappelen en pioenrozen. ‘s Winters zijn ze druk met de tulpenbroei. Deze winter wordt die tak fors uitgebreid.

Betrouwbare groeiduur

De bloemkoolteelt beslaat bij gebroeders Hoff zo’n 80 hectare en vindt plaats op een mooie zavelgrond van zo’n 20-30% afslibbaar. Een groot deel van de oogst wordt afgezet via Lidl. Vanwege de uitstekende planbaarheid begint Marco het plantseizoen altijd met Aerospace. “De betrouwbare groeiduur is voor ons een belangrijke factor”, vertelt hij. “Het ras groeit ook makkelijk weg. Aerospace groeit sowieso schoftig hard op deze grond.” Grondbewerking, planten en bemesten doen gebroeders Hoff in een werkgang met een combinatie op rupsen en met GPS. “Zo rijden we niet waar de plantjes moeten groeien.”

Aerospace is volgens Hoff ook prima geschikt voor de naaimachine. Jaarlijks wordt op het bedrijf zo’n 30 hectare van de Aerospace dichtgebonden. “Timing komt bij naaien heel precies. Dan heb je een uniforme koolzetting nodig en een betrouwbare groeiduur. Aerospace heeft dat. De goede eigen zelfdekkendheid helpt natuurlijk ook.”

Meerprijs waard

In de loop van het plantseizoen verschijnt bij gebroeders Hoff ook de Clarina op de percelen. “Voor oogst in september en oktober is er eigenlijk geen betere”, vindt Marco. “Maar ook in de rest van het seizoen geeft Clarina een prachtige kwaliteit kool. Hij is alleen een tikje minder planbaar.”  

Het knolvoetresistente plantgoed van Clarina is wat duurder. “Maar”, zo relativeert Marco, “Dat maak ik wel weer goed met een hoog percentage oogstbare kolen”.  Die dankt het ras volgens Hoff onder andere aan de uniforme koolzetting en de geringe vatbaarheid voor slijtage. “Door die eigenschappen biedt Clarina je een zekere teelt”, stelt hij. “Het is sowieso een mooi gezond ras dat weinig correctie vraagt. Wel moet je d’r in het begin een beetje verwennen met wat water en fosfaat om vlot weg te groeien.”

Alles overziend zijn de gebroeders Hoff prima te spreken over Aerospace en Clarina. "Wij willen voor iedere klant de beste bloemkool. Dat lukt prima met deze twee!”

Gebr. De Wit , Hoogkarspel

Huberto en Guideline passen prima in ons schema

Gebroeders de Wit uit Hoogkarspel selecteren hun rassen primair op kwaliteit. Maar ook een vlak oogstschema is ze heel wat waard. Hun kennismaking met de rassen Guideline en Huberto pakte positief uit.

gebr. De Wit, bloemkooltelers
Voor gebroeders de Wit uit Hoogkarspel gaat er niets boven een kist vol mooie bloemkool. Jan, Jos en Dick doen, geholpen door de zonen Damian en Santino van Dick, dagelijks hun best om afnemer Van Oers United te voorzien van een mooi, gezond en uniform product.  Behalve aan rassenkeuze en een doordachte teelt besteden ze ook veel aandacht aan de kwaliteit van de grond. Hun 50 hectare bloemkool staat voor 90% op huurland. Ze hebben vaste relaties met een beperkt aantal verhuurders waar de bloemkool meedraait in de vruchtwisseling. Ze staan daar dus op fris land. En op percelen waar ze een op een telen, worden fanatiek groenbemesters geteeld.

Gladde struk

Zoals gezegd selecteren gebroeders de Wit hun rassen vooral op kwaliteitskenmerken als uniformiteit en presentatie. En ook als je de kool omdraait, moet de aanblik in orde zijn. Om die reden zijn de gebroeders zeer goed te spreken over Guideline. “Die is hartstikke sterk op z’n struk. Mooi glad en geen gaatje te zien.” De Guideline kwam trouwens om een hele andere reden in hun plantschema terecht. “Van ons vorige wisselras viel de oogst toch te vaak samen met die van Clarina. Dat ras is bij ons de rode draad”, vertelt Jos. Daarom mochten twee andere rassen met een wat kortere groeiduur hun geschiktheid als wisselpartner voor de zomer bewijzen, waaronder Guideline. “Volgend jaar wordt alles Guideline”, verklapt Jos. Het ras heeft hun in een seizoen overtuigd van z’n betrouwbare groeiduur.

Volgens de broers zijn de korter groeiende rassen bezig aan een langzame opmars en niet alleen vanwege hun voordelen in de planning. “Omdat ze korter groeien zijn ze op het eind vaak wat frisser”, verklaart Dick. “En ze oogsten meestal ook makkelijker”, vult Jan aan. De korte groeiers doen het volgens Jan ook bij late planting vaak prima.  “Het heeft alleen even geduurd voordat de praktijk dat in de gaten had.”

Rechtopstaand gewas

De Huberto deed z’n intrede als wisselpartner voor de herfst en dat is de broers goed bevallen. “Hij maakt een flink gewas en dat zien wij graag”, zegt Jos.  “Hij is wel iets minder zelfdekkend dan Clarina en Guideline, maar het dekken gaat wel heel makkelijk.” Vanwege hun focus op kwaliteit zijn de broers blij dat beide rassen een mooi rechtopstaand gewas maken. “Dat geeft meer schaduw en dus een mooiere kleur, verklaart Dick. Alles bij elkaar hebben de rassen hun plek snel gevonden bij gebroeders de Wit. “We zouden ze zeker aanbevelen!”

Bas en Joost Kok, Lutjebroek

Een heel seizoen een mooie vaste kool met Clarina

De gebroeders Kok uit Lutjebroek zitten met Clarina vrijwel altijd in de hoogste kwaliteitsklasse. Ook de weerstand van het ras tegen slijtage vinden ze een sterk punt. “Je kunt Clarina met een gerust hart wat langer op het veld laten staan.”

Bas en Joost Kok, bloemkooltelers
Bas en Joost Kok telen jaarlijks 110 hectare bloemkool op middelzware zavel in West-Friesland. Ze zijn lid van telersvereniging West-Fresh die z’n bloemkool voor 100% afzet via The Greenery. Vanuit de telersvereniging participeren ze ook in distributiecentrum Tolpoort in Hoogkarspel.

Dertig procent van hun areaal wordt ingenomen door Clarina en dat heeft zo z’n redenen. “Clarina geeft gewoon het hele jaar een mooie vaste koolkwaliteit”, verklaart Bas. “Wij planten hem vaak al vanaf week 18 en in november groeit hij ook nog lekker door.” Joost vult aan: “Je kunt Clarina rustig planten tot in de eerste week van augustus. En een lang groeiseizoen is voor Clarina geen enkel probleem. ” De broers weten uit ervaring dat Clarina sterk is op veldslijtage en lang vitaal blijft. “Normaal gesproken stoppen we met snijden in de eerste week van december en is onze laatste planting Clarina half november weg”, vertelt Bas. “Maar dit jaar snijden we vanwege de groeiomstandigheden misschien wel door tot de Kerst en zien we dat Clarina zelfs na 120 dagen nog steeds goed is. Dat lukt niet met elk ras.”

Mooie presentatie

Zo sterk als Clarina is op het veld, zo goed doet het ras het ook tijdens en na de oogst. “Clarina heeft een dikke struk maar toch snijdt hij lekker licht”, weten de broers. Ook over het uitstalleven zijn ze goed te spreken. “Het ras zit goed in z’n blad, je snijdt niet gauw schade. En hij presenteert mooi.”

Zijn er dan geen nadelen? “Ach, Clarina wordt niet altijd zo fors als andere rassen, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen grote kool groeit”, meldt Bas. “Bovendien heeft het ras een hoger soortelijk gewicht dan veel andere rassen en dat is weer gunstig bij export.” Verder hebben de broers de ervaring dat Clarina iets gevoeliger is voor de kwaliteit van het plantbed en dat hij wel een kilootje meer stikstof lust. “Maar om dat nou een nadeel te noemen”, zegt Joost.

Knolvoetresistent

Clarina-plantgoed is een fractie duurder vanwege z’n knolvoet-resistentie maar dat vinden de broers geen bezwaar. “Wij telen onze bloemkool voor 60% op huurland in heel West-Friesland. Daar zit ook wel eens een knolvoetgevoelig perceel tussen. Dan heb je die resistentie gewoon nodig”, stelt Bas. “En bovendien”, vult Joost aan, “in de markt komt Clarina met z’n kwaliteit toch weer naar je toe. We zitten vrijwel altijd in de hoogste kwaliteitsklasse.”