Kwaliteitsrassen voor elk teeltdoel - SY-Telias| Syngenta Nederland

You are here

Kwaliteitsrassen voor elk teeltdoel - SY-Telias

Het zetmeelras SY Telias van Syngenta is zonder twijfel één van de meest veelbelovende rassen voor opname op de Rassenlijst in 2019. De zeer hoge VEM- en zetmeelopbrengst wordt aangevuld met een hoge VEM voor dit rastype (995 = 99 rel). In België staat het ras al twee jaar helemaal aan de top, ook in korrelmaïs. SY Telias is dus en hele beste snijmaïs met korrelpotentieel.

Waardevolle eigenschappen van SY Telias

  • een vroeg ras voor snijmaïs en korrel/ccm
  • geeft goede voederwaarde met zeer veel 
zetmeel én plantverteerbaarheid 

  • heeft een gemiddelde plantlengte en gemiddelde kolfinplanting 

  • levert topresultaten in korrel en silo 


Het rapport van SY Telias 


  • builenbrand tolerantie 8
  • vem-opbrengst 105
  • DS-opbrengst 106
  • VEM 99 

  • zetmeel bij oogst 104 


Bron: Rassenbulletin 2018 PPO-CSAR (2 jaar onderzoek) 


SY TELIAS IS zijn beduidend minder gevoelig voor maïskopbrand dan het gevoelige standaardras.

De beproefde Syngenta rassen zijn beduidend minder gevoelig voor maïskopbrand dan het gevoelige standaardras.

In 2016 had dit standaardras 18,4% aangetaste planten. In 2013 t/m 2015 had dit zelfde ras een aantasting van respectievelijk 10,3%, 28,4%

RESULTATEN MAISKOPBRAND 2017 ONDERZOEK  (Jos Groten, locatie Oss) 

Gemiddel percentage met maïskopbrand aangetaste planten 

 

 

maïskopbrand

Klik hier voor de volledige brochure