Syngenta Acelepryn header

Pak essentiële bodemplagen in gras aan

Maak kennis met het nieuwe insecticide voor sportvelden, golfterreinen en graszodenteelt van Syngenta:

  • Effectieve bestrijding van emelten en engerlingen
  • Langdurige activiteit in de bodem
  • Uitstekende controle met slechts één toepassing
acelepryn_schade_gras

Wat is Acelepryn

Acelepryn is een insectenbestrijdingsmiddel voor gazon, speelweide en sportveld (incl. golfterrein en graszodenteelt)1 en zal in Nederland exclusief door Vos Capelle worden gedistribueerd.

Distributeur
Vos Capelle
Hoofdstraat 35 
5161 PD, Sprang-Capelle
0416-311326
info@voscapelle.nl
www.voscapelle.nl

acelepryn emelten

Schade

Engerlingen2 en emelten3 brengen schade aan grasvegetaties:

  • Door vraat aan de graswortels door engerlingen ontstaat een probleem in opname van voeding en vocht en sterft de grasplant af
  • Door vraat van de emelt aan de grasspriet ontstaat een ongelijk oppervlak
  • Secundaire schade door vogels en dieren die op zoek zijn naar larven.

Grasoppervlakten die aangetast zijn door emelten en engerlingen staan onder grotere stress en zijn vatbaarder voor andere ziekten en plagen. 

”Met Acelepryn brengt Syngenta nu een unieke, integreerbare oplossing op de markt om de ernstige gevolgen van deze insecten aan te pakken”

Acelepryn

Pak in 6 stappen de ernstige gevolgen van emelten en engerlingen aan

Acelepryn

Acelepryn bevat de werkzame stof chlorantraniliprole.

Acelepryn

Bekijk de resultaten van onze proeven met Acelepryn

1 Voor het gebruik van Acelepryn buiten de landbouw gelden beperkingen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Artikel 27b van Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en Artikel 8.4 van Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden of neem contact op met Syngenta of Vos Capelle.

2 Engerlingen van o.a. meikever (Melolontha melolontha), junikever (Amphimallon solstitialis) en rozenkever (Phyllopertha horticola).

Emelten (Tipula spp.).