Acelepryn

De werking

Pak essentiële bodemplagen in gras aan.

chevron_left
chevron_right

Zo werkt Acelepryn

Acelepryn bevat de werkzame stof chlorantraniliprole, geformuleerd als een gebruiksvriendelijke  vloeibare formulering voor nauwkeurige bespuiting op grasoppervlakten met behulp van een rugspuit of spuitboom.

Het werkzame bestanddeel in Acelepryn tast specifiek de zenuwreceptoren van de plaaginsecten aan. Acelepryn is dus selectief en heeft geen effect op niet-doelorganismen zoals vogels, zoogdieren en vissen.
 

Werking Acelepryn

Acelepryn is het meest effectief in het bestrijden van de vroege stadia van de insectenlarven, voornamelijk het 1ste en 2de stadium van de levenscyclus. Grotere larven van latere stadia kunnen een verlammingsperiode als gevolg van de behandeling overleven en herstellen. 

Voor de meest effectieve bestrijding van de larven van engerlingen en emelten is het daarom van belang Acelepryn op het juiste moment toe te passen. Het meest geschikte moment is net na het uitkomen van de eieren, op het 1ste en 2de larvale stadium. 

Acelepryn

Pak in 6 stappen de ernstige gevolgen van emelten en engerlingen aan

Acelepryn

Blijf in de zone

Maak kennis met het nieuwe insecticide voor sportvelden, golfterreinen en

Acelepryn

Bekijk de resultaten van onze proeven met Acelepryn

Acelepryn vragen

Informatie & vragen

Of neem contact op met Syngenta of met één van de adviseurs van Vos Capelle. 

Logo Vos Capelle

Distributeur
Vos Capelle
Hoofdstraat 35 
5161 PD, Sprang-Capelle
0416-311326

info@voscapelle.nl