Vibrance Duo voor gezondere wortels | Syngenta Nederland

You are here

De praktijk geeft het bewijs

Proefresultaten bewijzen dat een zaaizaadbehandeling met Vibrance Duo een hogere plantopkomst geeft en resulteert in een gemiddelde opbrengstverhoging van 146 kg in vergelijking tot de huidige standaard Beret® Gold.

Vibrance Duo Rooting Power

Proeven wijzen het uit:

RootingPower