Vlastrips

Thrips linarius

Vlastrips

Kenmerken

Volwassen vlastripsen zijn heel klein (1 tot 2 mm) en lijken op donderbeestjes. Op vlas komen de vroege akkertrips, Thrips angusticeps en de vlastrips, Thrips linarius, voor. De larve is geelachtig en heeft geen vleugels.

Levenscyclus

Deze insecten worden door de wind verspreid vanaf velden die een tripsaantasting kenden in het voorafgaande jaar, in het bijzonder erwtenvelden. Ze verblijven vooral aan de top van de stengel en prikken de bladeren. Dit veroorzaakt een vervorming en verkleuring van de groeitoppen die de vlasakker een rossig uitzicht geven; vandaar de naam “kwade koppen”.

Schade

De tripsen kunnen zeer vroeg op het vlas verschijnen, zelfs reeds van bij de opkomst (vroege akkertrips). De grootste schade treedt echter op vanaf twee weken vóór de bloei en later, door het prikken van de ontwikkelende doosvruchten (vroege akkertrips en vlastrips) die daardoor niet verder ontwikkelen en verdrogen.