Vouwmijnmot

Phyllonorycter blancardella

Vouwmijnmot

Verspreiding

De vouwmijnmot komt over geheel Europa voor.

Waardplanten

Veel verschillende fruitplanten zoals appel, peer, perzik (late varianten), mispel en veel roosachtigen.

Levenscyclus

Er komen 3 tot 4 generaties per jaar voor. De Vouwmijnmot overwintert als larve. De eerste vlucht is rond half april. De tweede vlucht einde mei en half juni. De derde eind juli en eventueel de laatste begin september. De vouwmijnmot zet haar eieren aan de onderkant van het blad af. Het insect overwintert als pop in oude bladeren

Schade

De larven leven op de bovenzijde van het blad. Ze laten gemarmerde mijnen achter. Deze schade is niet ernstig, behalve bij een zware aantasting.

Bestrijding

Controleer vanaf april wekelijks de feromoonvallen. Bestrijdt voornamelijk de eerste 2 generaties.