Vroege fruitmot

Pammene rhediella

Vroege fruitmot

Verspreiding

Nederland en België.

Waardplanten

Meidoorn, appel en peer.

Levenscyclus

De vroege fruitmot is ca. 6 mm lang en vliegt eind mei. De vroege fruitmot legt platte, ronde, zilverglanzende eitjes afzonderlijk in bloemclusters of jonge vruchtclusters. De eiafzetting is ongeveer 80 eitjes per vrouwtje. Dit gebeurt alleen bij avondtemperaturen boven de 15ºC. Niet alleen de avondtemperatuur is bepalend voor de ei-afleg, maar ook de maximale dagtemperatuur. Deze moet gedurende twee dagen boven de 18ºC zijn. De eitjes komen na ongeveer 8 tot 14 dagen uit. Vanaf mei brengen de jonge larven schade aan, doordat zij zich inspinnen en het oppervlak van de vrucht aanvreten. Vanaf juni dringen oudere rupsen de vruchten binnen en veroorzaken fijne vraatgangen die geen uitwerpselen bevatten. De gangen zijn verkurkt. Meestal bevinden zich meer dan twee gangen in een vrucht. De vroege fruitmot heeft een generatie per jaar.

Schade

Op het oppervlak van het fruit is snoepvreterij te zien. Later ontstaan er fijne vraatgangen zonder uitwerpselen, die bij de oogst verkurkt zijn. Als de larven in het binnenste van de vrucht zijn, is het te laat voor bestrijding. In het volgende jaar moet rekening worden gehouden met aantasting. De vroege fruitmot vliegt vanaf eind mei vooral in de avond- en morgenschemering. Daarnaast kan de vroege fruitmot ook overdag in de zonneschijn vliegen.