Werking Force Evo | Syngenta Nederland

You are here

FORCE EVO, Insecticide

Werking Force Evo

Voor de aanpak van ritnaalden zijn er twee oplossingen:

- Nemathorin®: Nemathorin mag zowel volvelds (20 kg/ha) als in de rij (7,5 kg/ha) worden toegepast. In praktijk wordt echter vrijwel altijd de rijenbehandeling ingezet. 

- Force® EvoForce Evo mag alleen in de rij worden toegepast in een dosering van 16 kg/ha

Beide middelen zijn granulaten en worden tijdens het poten toegediend.
Als de ritnaalden in contact komen met de zone waarin de werkzamestof zich bevindt sterven ze.
Toch is nooit een 100% bestrijding mogelijk, want niet alle ritnaalden komen in het voorjaar of de vroege zomer in de rug terecht. In de zomer bij droogte verplaatsen de overgebleven ritnaalden zich naar beneden, om later als het vochtiger wordt weer naar boven toe te komen. Vooral dit stadium vindt de schade aan de nieuwe knollen plaats, als de in het voorjaar toegepaste middelen zijn uitgewerkt. 

Werking Force Evo aardappelen
De tekening hiernaast maakt duidelijk welk gebied rond om de aardappelknollen beschermd wordt als de granulaten goed in de aardappelrug verdeelt zijn. Force Evo bevat naast stikstof, mangaan en zink ook fosfaat. Dit bevordert de knolzetting en komt de ontwikkeling van de aardappelknollen ten goede. Bij een volledige dosering van 16 kg/ha Force Evo geeft u ook automatisch 7 kg/ha fosfaat (P2O5). Hou rekening met de meststof als derogatie in het spel is.

Force Evo geen wachttijd

In aardappelen is Nemathorin het aangewezen middel tegen ritnaalden. Het geeft de beste (duur)werking, het bestrijdt meteen ook aaltjes en het heeft tot zo’n 9 weken na poten een nevenwerking op bladluis. Wel moet rekening worden gehouden met een wachttijd van 120 dagen tussen poten en loofdoding. Nemathorin past dus daarom niet in vroege aardappelen. 
Voor Force Evo (geen wachttijd) ligt dit anders. Dit middel is geschikt om in vroeg te oogsten aardappelen in te zetten of in pootgoed wat geteeld wordt met periode korter dan 120 dagen tussen poten en loofdoding en waarvan de bovenmaat voor consumptie zal worden afgezet.

Jaarlijks worden proeven uitgevoerd om de werking van middelen tegen ritnaaldden in kaart te brengen, zowel door Syngnta als door het HLB.
U ziet hier de resultaten van twee proeven van de afgelopen jaren. In de proef in Kolderveen is gekeken naar het % door ritnaalden aangetaste knollen. Force Evo levert een goed resultaat, Nemathorin toegepast in de rij, heeft de beste werking.

Wat duidelijk zichtbaar is: er is nooit een volledige bestrijding van ritnaalden. Dit heeft met het gedrag van ritnaalden in de bodem te maken. 

Proef in aardappelen, locatie Kolderveen

                                                                 Percentage (%) aangetaste knollen

In de proef, uitgevoerd door het HLB,  is met een index gewerkt: een lager cijfer = betekent minder aangetaste knollen, dus een betere werking. Ook hier is Nemathorin in de rij toegepast (7,5 kg/ha) het middel met de beste werking, op de voet gevolgd door Force Evo. Vandaar het advies om tegen schade door ritnaalden zoveel mogelijk te kiezen voor Nemathorin in de rij (wachttijd tussen poten en loofdoding 120 dagen) en Force Evo in te zetten in vroege aardappelen.

Proef in aardappelen, locatie Wijster

                                                      Index knolaantasting

Proef is uitgevoerd door: 

Het onderscheid tussen Force Evo en Nemathorin wordt in de tabel hiernaast nog eens duidelijk gemaakt en leidt tot het volgende advies tegen ritnaalden:

  • Nemathorin 7,5 kg/ha in de rij toegepast (of eventueel 20 kg/ha volvelds). 
  • Force Evo 16 kg/ha in de rij indien de periode tussen poten en loofdoding korter is dan 120 dagen (voor vroege aardappelen of pootgoed waarvan de bovenmaat als consumptie worddt afgezet)

Force Evo of Nemathorin gebruiken

FORCE EVO, Insecticide