You are here

Wat kan de combinatie Maxim 480FS + Apron XL?

Onder het FarMore Technology merk brengt Syngenta de eerste uitgebreide combinatie in Europa van afzonderlijk geregistreerd zaadbehandelingsmiddelen Maxim 480FS + Apron XL + Deze combinatie brengt de bescherming van uw groentezaden tegen kiem- en bodemschimmels op een hoger niveau  Door de uitstekende ongestoorde begingroei van de planten zijn deze gereed voor een optimale productie.

Maxim 480 FS +Apron XL beschermen de jonge planten tegen een vroege ziekteaantasting. Een fungicide zaadbehandeling is een investering die loont. Uit onderzoek blijkt dat bij direct gezaaide gewassen gemiddeld 10% meer plantjes opkomen bij behandeld zaaizaad ten opzicht van onbehandeld zaaizaad. Dit is dus ook een 10% meer opbrengst potentie.

Breed spectrum ziektebestrijding:

Maxim 480 FS en Apron XL met de twee afzonderlijke werkingsmechanismen fludioxonil en metalaxyl-M Beide werkzame bestanddelen, waarvan de werking is bewezen, vullen elkaar aan, zodat voor diverse gewassen een eerste verdedigingslinie ontstaat en bescherming wordt geboden tegen uiteenlopende zaad- en zaailingziekten, waaronder:

 

 Grondgebonden ziektesZaadgebonden, oppervlakkigZaadgebonden, diepLucht overdraagbare ziektes

Metalaxyl-M

 (Apron XL)

Pythium spp  Peronospora spp.
Phytophthora spp.   

Fludioxonil

 (Maxim 480 FS) 

Rhizoctonia solaniAlternaria spp.(Botrytis spp.)  
Fusarium spp.Mycosporaella spp. (Didiymella spp.) 
 Phoma spp.(Fusarium spp.) 
 Colletotrichum spp.  

 

Optimale gewasstand:

  • Sterke en vroege opgroei, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden
  • Sterke uniforme jonge planten zijn de beste start voor een optimale productie 
  • Geen extra kosten of arbeid voor herbeplanting

Syngenta 's inzet met de FarMore Technology

  • Duurzame oplossingen: Basis werkzame stoffen binnen de globale portefeuille van Syngenta.
  • Ontwikkeling van een wereldwijd FarMore Technology platform met meerdere oplossingen voor de groenteteelt operationeel
  • Maxim 4980 FS en Apron XL krijgen een zo groot mogelijk aantal gewassen op het etiket. Hierdoor kan het aantal ras-behandeling combinaties verminderen en dit geeft een enorm vermindering vande druk op de logistiek en kan resulteren in een verbetering van de beschikbaarheid van de juiste hoeveelheden zaaizaden voor de telers.

Kwaliteit

Het FarMore Technology merk staat voor kwaliteit, effectiviteit en  duurzaamheid