Insectenbestrijding | Syngenta Nederland

You are here

Bescherming tegen insecten door Farmore Technology

Bescherming tegen insecten:

Groentegewassen kunnen door diverse insecten worden aangevallen. Deze kunnen schade aan de gewassen veroorzaken en de oogst in gevaar brengen, met alle gevolgen van dien voor de bedrijfsresultaten van de teler. Een aantal plagen kan ook ziekten met zich meedragen die planten kunnen infecteren, waardoor grote schade kan ontstaan of de plant zelfs kan afsterven. FarMore®-Technology biedt gerichte bescherming zonder schade voor nuttige insecten en bestuivers, zodat gewassen een gezonde start krijgen en de potentiële opbrengst wordt gemaximaliseerd.

Wat doet FarMore®-Technology tegen insecten?

  • Vroegtijdige bescherming tegen bepaalde zuigende en vretende insecten
  • Beperking van buitensporige schade door insecten aan bladeren van jonge groentegewassen
  • Vermindering van het risico van overbrenging van virussen door bepaalde insecten
  • Perfecte aansluiting bij bestaande strategieën voor bescherming tegen insecten in groentegewassen
  • Compatibiliteit met programma's voor geïntegreerd plaagbeheer (IPM)
  • Verbetering van de potentiële opbrengst en kwaliteit
Seedcare Takecare