Gerst

Een duurzame oplossing voor de afvoer van restvloeistoffen

Heliosec restanten spuitvloeistof met gewasbeschermingsmiddelen

Heliosec is een zuiveringssysteem

Voorkom belasting van het oppervlaktewater met restvloeistoffen.

Heliosec is een simpel en efficient systeem dat door telers kan worden gebruikt voor het beheren van restanten van gewasbeschermingsmiddelen, zoals overtollig spuitmengsel of spuitwater afkomstig van het reinigingen van spuitmachines. Het systeem helpt telers om restvloeistoffen te verzamelen en op een duurzame wijze af te voeren. Op deze manier wordt vervuiling van het oppervlaktewater voorkomen en kan de teler een duurzame manier van landbouwproductie realiseren.

 

Heliosec

Waarom is restwateropvang zo belangrijk?

Als er geen preventieve maatregelen worden genomen, kunnen restanten van gewasbeschermingsproducten op het erf voor meer dan 50% van de totale belasting van het oppervlaktewater zorgen. Water is een belangrijk thema op de agenda van de Belgische en Nederlandse overheid. Voor het behoud van een goed en compleet gewasbeschermingsmiddelenpakket is het dan ook noodzakelijk om belasting van het oppervlatewater met restvloeistoffen te voorkomen. 

Hoe werkt de Heliosec? 

De Heliosec is opgebouwd uit een opvangbak die een capaciteit heeft voor 2500 liter restvloeistof. Deze is omgeven van een constructie waardoor het afvalwater veilig is opgeslagen voor mens en dier. Door de openconstructie van het systeem draagt de zon- en windenergie bij om het water op natuurlijke wijze te verdampen. De transparante golfplaat dekt de opvangbak af en zorgt voor een versnelde evaporatie. Op die manier blijft enkel een droge reststof achter. Dankzij het zeil die in de opvangbak ligt kan dit residu veilig worden afgevoerd. De Heliosec moet geplaatst worden op een vlakke betonplaat om scheuren van de kunststof bak te voorkomen. 

 

Heliosec

Plaatsing van Heliosec op het erf

Uit het oogpunt van goed agrarisch gebruik adviseren wij de Heliosec te plaatsen op:
- 30 meter van het woonhuis
- 25 meter van de sloot of oppervlaktewater
- 10 meter van een werkplek

De Heliosec kan op drie verschillende manieren worden geinstalleerd: 

  1. Een verhoogd platform gebruikt voor het mixen en vullen van de spuit, alsmede het reinigen van spuitmachines. De afvoer is aangesloten door midddelvan een stevige buis. 
  2. Een verhoogd platform en ondergrondse collectie van het afvalwater. In dit geval moet er gebruik gemaakt worden van een pomp om het water vanuit de ondergrondse tank in de Heliosec te pompen. 
  3. Wanneer de Heliosec wordt gedeeld met meerdere telers kan het afvalwater in een bovengrondse tank worden opgeslagen. In Frankrijk hebben zo’n 1100 telers een Heliosec geïnstalleerd

Vervangen van het zeil 

Het zeil moet worden vervangen in het najaar. In België gaat dit via AgriRecover en in Nederland moet dit als Klein Gevaarlijk Afval worden afgevoerd. Op dit moment verkennen we de mogelijkheid om de kosten van afvoer en vernietiging te laten lopen via de STORL regeling. 

Voordelen van de Heliosec op een rijtje

  • Snel, effectief en efficient onderdeel van een duurzaam landbouwbedrijf 
  • Naleving van wetgeving gewasbescherming in relatie tot waterkwaliteit
  • Gemakkelijke montage en beperkt onderhoud 
  • Beschikbaar in twee verschillende maten (2m x 2m en 3m x 2m) en de mogelijkheid of meerdere systemen te the installeren 
  • Goedkeuring volgens de Vlarem wetgeving
  • Aanmerking voor subsidieregeling VLIF  (BE) en VAMIL/MIA (NL) indien geplaatst in combinatie met een heraanleg van de spoelinstallatie

Voor wie?

Heliosec kan ingezet worden voor alle gewassen, inclusief glastuinbouw. Er is veel ervaring opgedaan met de inzet van Heliosec sinds het systeem in 2009 voor het eerst werd geintroduceerd op de Europese markt. In Nederland werken veel proefstations van de Wageningen Universiteit met de Heliosec en ook Inagro in Vlaanderen is positief over de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

Voor meer informatie en verkoop:  
Belgian Energy Systems
Nijverheidslaan 1-B
B-8666 Ledegem
België
Tel. +32 512 282 03
www.heliosec.be

of informeer bij
Syngenta N.V.
Edward Vander Linden
Technologiepark 30
B – 9052  Zwijnaarde
Tel.: +32 474 95 17 60