Demoboerderij Interra

Het begon met één boerderij in België, nabij Brussel. Inmiddels is het Interra Farm Network uitgebreid naar 10 boerderijen in Europa en Afrika.

Het Interra Farm Network

Het Interra Farm Network bestaat uit acht boerderijen in België, Portugal, Polen, Tsjechië, Italië, Hongarije en Marokko. Dit netwerk laat zien hoe duurzame landbouwmethoden en milieubehoud samen kunnen gaan met productieve teelt. De Interra Farms ontvangen regelmatig bezoekers, waaronder NGO's, studenten en beleidsmakers, die op deze manier kennis op doen over duurzame landbouw, innovatie teeltmethoden, robuuste rassen en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Interra Farm België: het bedrijf van Christophe Jolly

In de Benelux is de Interra Farm gevestigd in Ittre, België. Dit bedrijf is in 1985 opgericht door Ferdinand Jolly, inmiddels runt zoon Christophe de boerderij. Het bedrijf telt 300 hectare. Ferdinand en Christophe Jolly zijn vooruitstrevende telers die altijd hebben gestreefd naar het combineren van productiviteit bescherming van natuurlijke rijkdommen. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de biodiversiteit.

In 2016 besloten de landbouwers naast conventionele (IPM) landbouw ook te starten met biologische landbouw. Inmiddels bedraagt het aandeel bio-landbouw 50%. Ook wordt er gekeken naar agroforestry.

Naast de vele gewassen die er op de boerderij geteeld worden, heeft de Jolly-boerderij mooie resultaten geboekt in het verhogen van de biodiversiteit. 

Zien is geloven op de boerderij

Wees welkom op de Interra Farm in Ittre, België. Wanneer u interesse heeft in een bezoek, kunt u contact opnemen met Christian Walravens (christian.walravens@syngenta.com).

Nu al benieuwd? Neem hier rechts alvast een virtueel kijkje op de boerderij.