Peer | Syngenta Nederland

You are here

Bescherm uw peren optimaal

Syngenta biedt een breed assortiment aan gewasbeschermingsmiddelen waardoor de opbrengst en kwaliteit voor uw fruitteelt gewaarborgd is.

Gewasbescherming


Perenteelt

Het klimaat, de grond en de vakkundigheid van onze telers maken dat de teelt van peren binnen de fruitteelt in Nederland een belangrijke plaats inneemt. In de loop van de jaren is het areaal peren vrij sterk toegenomen en het ras Conference neemt hierbij een belangrijke plaats in.
Hetzelfde klimaat zorgt er echter ook voor dat verschillende schimmelziekten zich makkelijk in de boomgaard kunnen vestigen en daar voor aantastingen en verlies van productie kunnen zorgen. Het spectrum aan verschillende ziekten is constant in beweging. Zowel in de boomgaard als bij de bewaarziekten zien we nieuwe soorten schimmels verschijnen. In de boomgaard is zwartvruchtrot een gevestigd probleem en bij bewaarziekten was het voornamelijk Botrytis en Neofabraea (Gloeosporium), de laatste jaren zien we daarnaast ook aantasting door Cadophora (Visogen) opkomen, met name bij lange bewaring.
Behalve tegen de meest algemeen voorkomende schimmelziekten, werkt ons middelenpakket ook sterk tegen deze nieuwe opkomende schimmelziekten.
Syngenta brengt een pakket met sterk werkende middelen op de markt om de peren tegen schimmels en insecten te beschermen. Dit alles willen we doen zonder de balans tussen plagen en nuttige insecten te verstoren. Geïntegreerd telen staat bij Syngenta dus centraal.
In de fruitteelt werken wij met gewasoplossingen. Naast gewasbescherming schenken we aandacht aan het opvangen van vervuild water door restanten van gewasbeschermings-middelen, het verbeteren van de biodiversiteit, residu beheersing en helpen we bij het verbeteren van spuittechniek en het verminderen van drift.