Bescherm uw peren | Syngenta Nederland

You are here

Gewasbescherming in peren

De kunst van een peer telen

Het Nederlandse klimaat leent zich perfect voor het telen van peren. Dit is ook duidelijk terug te zien in de toename van het areaal. Syngenta weet als geen ander dat de teelt niet vanzelf gaat. Daarom hebben wij ons gespecialeerd in het helpen van de zetting. Maar, ook in het gewas vrij houden van schimmels zoals schurft en meeldauw. Daarnaast weten we hoe u het gewas vrij kan houden van insecten zoals fruitmot. Zodra de teelt is voltooid is het de kunst om vruchten vrij te houden van bewaarschimmels zoals cadophora. Hieronder ziet u het groeischema van een perenboom.