Schimmels in peer

Advies tegen schimmels in peren

Schurft

Schurft (Venturia spp.) vormt in de perenteelt een probleem gedurende het gehele teeltseizoen. De ascosporen verspreiden zich zodra de sporen rijp zijn en de temperatuur in het voorjaar stijgt. Bij aanwezigheid van schurft in het perceel kan dit ook leiden tot bewaarschurft. De schimmel kan daardoor de opbrengst en kwaliteit van de peer aanzienlijk beïnvloeden. 

Aangetaste bladeren vertonen olijfgroene vlekken, die snel groter en bruin-zwart worden en de bladeren uiteindelijk kunnen laten afsterven. Vruchtaantasting is vergelijkbaar met de bladaantasting en zal uiteindelijk zorgen voor verruwing.

De belangrijkste infectie periode loopt van einde bloei tot eind juni. Als er echter eenmaal aantasting is ontstaan, kan de ziekte zich door infecties tijdens warm weer in combinatie met neerslag tot aan de pluk sterk uitbreiden. Klik hier voor meer informatie ...

Meeldauw

Echte meeldauw (Podosphaera leucotricha) in peer is te herkennen aan de witte pluimen of de witte waas over de bladeren. Op de vruchten is het kenmerkend door de netvormige structuur over de vrucht die tevens zorgt voor verruwing. Echte meeldauw is primair aanwezig in blad- en bloemknoppen en overwintert als mycelium. Sporen kunnen zich gemakkelijk verspreiden met de wind. Deze verspreiding kan plaatsvinden vanaf mei. Door middel van hoge relatieve luchtvochtigheid en warm weer breidt echte meeldauw zich snel en gemakkelijk uit. Klik hier voor meer informatie ...

Zwartvruchtrot

Zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium) kan zowel het blad als de vrucht aantasten. Deze schimmel groeit zeer goed op dood bladmateriaal en produceert daar zijn sporen (conidiën).
 

De meest effectieve periode om Stemphylium, maar ook dode knoppen (Alternaria) te bestrijden is vanaf half mei tot half juni. In deze periode moet op percelen die verdacht zijn gespoten worden. De eerste symptomen van zwartvruchtrot worden eind juni – begin juli zichtbaar. Zwartvruchtrot kan op gevoelige percelen infecteren tot aan de oogst.

Onze middelen hebben naast een uitstekende zwartvruchtrotbestrijding ook een goede nevenwerking op dode knoppen (Alternaria). Het verminderen van stress bij de bomen verlaagt de kans op zwartvruchtrot. Plantversterking door middel van ons aminozuur preparaat Isabion kan hierbij helpen. Klik hier voor meer informatie ...

Schimmels in peer