Onze Hyvido gerstrassen 2020 | Syngenta Nederland

Onze Hyvido gerstrassen 2020

Opbrengsten wintergerstrassen 2019 (SPNA)

Op 20 juli 2019 is de rassenproef wintergerst op de SPNA locatie Ebelsheerd geoogst. De omstandigheden voor oogsten waren erg gunstig. Het gemiddelde vochtgehalte in de proef was 14,8%. De opbrengst in de proef lag op een zeer hoog niveau, de gemiddelde opbrengst in het onderzoek was 12,0 ton/ha. De stand van de gerst was het hele jaar goed en er heeft geen legering plaatsgevonden. Last van de droogte heeft het gewas eigenlijk niet gehad. Ook qua ziektes kan er vermeld worden dat er geen hevige aantastingen hebben plaatsgevonden, die de opbrengst van de wintergerst beïnvloed kunnen hebben. 

Hyvido hybride gerst voor de beste resultaten onder alle omstandigheden, Baracooda nr 1 en Galileo nr 2 SPNA onderzoek

 

Er zijn echter een paar uitzonderingen:
In Nederland worden de ouderlijnen voor Hyvido geteeld die de basis vormen voor de productie van hybride zaaizaad. Deze teeltgebieden zijn in bijgaand aangepast kaartje specifiek aangeduid en concentreren zich met name in centraal en Nederland, buiten de traditionele wintergerstgebieden. In deze gebieden is uitzaai van Hybride gerst niet toegestaan om vermenging te voorkomen met de ouderlijnen. 
Bovendien mag zaad dat gecoat is met Vibrance Star niet worden uitgezaaid in grondwaterbeschermingsgebieden.Hyvido hybride wintergerstrassen geven de hoogste opbrengsten