Een rustgewas nodig? Voordelen inzaai wintergerst als vanggewas

Akkerbouwzaden
Profiteren van je vanggewas? Syngenta introduceert BYDV tolerante hybride gerstrassen in Nederland

Meer flexibiliteit met HYVIDO hybride wintergerst

Dit jaar moet er op zand- en lössgrond op 1 oktober een vanggewas zijn (uitgezonderd voor de winterteelten) om geen stikstofkorting te krijgen. Bij een oogst na 1 oktober is hybride wintergerst een interessante optie. De stikstofkorting heeft op wintergerst namelijk beperkt invloed. Wintergerst kun je ook opgeven als hoofdteelt voor het komende jaar en inzetten als rustgewas om aan de verplichting van het 7e actieprogramma te voldoen. 

Teel je wintergerst als hoofdteelt na snijmaïs, dan mag je deze uiterlijk 31 oktober zaaien i.p.v. uiterlijk 1 oktober. Dit geeft je extra flexibiliteit.

Naast deze voordelen heeft HYVIDO wintergerst de volgende pluspunten:
 

  • Vroeg oogsten (juli): hierdoor heb je de mogelijkheid voor het telen van een hoog opbrengende groenbemester of andere gewassen zoals gras
  • Meer stabiliteit en minder kans op misoogsten of tegenvallende opbrengsten: hybriden reageren beter op bodemheterogeniteit en stress
  • Efficiëntere benutting van water en nutriënten door betere beworteling, goed te managen
  • Meer opbrengstzekerheid door betere ziektetoleranties
  • Onderdrukt duist
  • Gerst als korrel of GPS (gehele plant silage)  is vaak eenvoudig in te passen in voerrantsoenen

Download hier de folder met info en rassen voor 2023.
 

BONUS HYVIDO: 100 tot 150 € extra per hectare!

HYVIDO hybride gerst: De opbrengst van de toekomst zaai je al vandaag

HYVIDO hybride wintergerst telen heeft dus  wat voordelen ten opzichte van gewone gerstrassen. Betere droogte- en stresstoleranties, regelmaat én een betere nutriën­ten-efficiëntie zorgen jaar na jaar voor de hoogste opbrengsten.

In de rassenproeven blijkt dat er een duidelijke voorsprong is in opbrengst van gemid­deld  5 % (ongeveer 600 kg per hectare). Op praktijkpercelen, waar meer stress en heterogeniteit voorkomt, is de winst vaak zelfs nog groter: tot wel 10% ! (sommige voorbeelden laten een extra opbrengst zien van meer dan 1000 kg in vergelijking met gewone gerst).

In de afgelopen vijf jaar heeft HYVIDO, met zijn extra kilo’s bijna altijd bewezen onder aan de streep de winnaar te zijn. Bij een gerstprijs van 170 € per ton, resulteerde dit gemiddeld in een extra opbrengst van 100 € in de proeven. 

 

En bij een gerstprijs van 250 /ton bijvoorbeeld, kan HYVIDO zo makkelijk 150 € extra graanopbrengst per hec­tare opleveren.


En in de praktijk kan het dus nog meer zijn. Dit maakt het telen van HYVIDO hybride gerst een waarde­volle investering.

Syngenta brengt dit seizoen twee nieuwe BYDV tolerante hybride gerstrassen op de Nederlandse markt: SY Harrier en SY Lavendel. Meer informatie over deze nieuwe rassen, klik hier 

Vooral SY LAVENDEL blijkt zeer veelbelovend voor de Nederlandse gerstteler.
De opbrengstresultaten in Benelux in 2022 waren van een zeer hoog niveau, en ook dit jaar staat het gewas er prima bij.

Naar het overzicht van onze hybride gerstrassen voor komend seizoen, klik hier .