Uw suikerbieten | Syngenta Nederland

You are here

Uw suikerbiet

Syngenta biedt gewasbeschermingmiddelen aan waardoor de opbrengst en kwaliteit voor uw bietenteelt gewaarborgd zijn.
Ziektebestrijding in suikerbieten

Ziektebestrijding in suikerbieten

De bestrijding van bladziekten in suikerbieten is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. De druk van met name Cercospora is alleen maar toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door o.a. kortere teeltrotaties en niet-kerende grondbewerking. Oogstresten met ziektesporen kunnen zo langer aanwezig blijven en al vroeg in het seizoen voor aantasting zorgen. Stemphylium is de laatste jaren minder te zien geweest, maar ook hiervan weten we dat deze ziekte zomaar weer kan toeslaan. Syngenta ontwikkelde Bicanta, een fungicide dat werkt tegen alle bladziekten in suikerbieten. 

Ziektebestrijding in suikerbieten

De bestrijding van bladziekten in suikerbieten is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. De druk van met name Cercospora is alleen maar toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door o.a. kortere teeltrotaties en niet-kerende grondbewerking. Oogstresten met ziektesporen kunnen zo langer aanwezig blijven en al vroeg in het seizoen voor aantasting zorgen. Stemphylium is de laatste jaren minder te zien geweest, maar ook hiervan weten we dat deze ziekte zomaar weer kan toeslaan. Syngenta ontwikkelde Bicanta, een fungicide dat werkt tegen alle bladziekten in suikerbieten.