Onkruidbestrijding suikerbieten met Dual Gold

Uw suikerbiet

Syngenta biedt gewasbeschermingmiddelen aan waardoor de opbrengst en kwaliteit voor uw bietenteelt gewaarborgd zijn.

Ziektebestrijding in suikerbieten

Ziektebestrijding in suikerbieten

De bestrijding van bladziekten in suikerbieten is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. De druk van met name Cercospora is alleen maar toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door o.a kortere teeltrotaties en niet-kerende grondbewerking. Oogstresten met ziektesporen ...

Insectenbestrijding in suikerbieten

Insectenbestrijding in suikerbieten

Luis en trips in uw suikerbieten? Wat kunt u er aan doen?

Suikerbieten grassenbestrijding

Onkruidbestrijding bij suikerbieten

Grassen en breedbladige onkruiden vormen bij de opkomst van de suikerbieten een belangrijk probleem. Wat kunt u voor opkomst doen en wat doet u als er onverhoopt toch geconfronteerd wordt met onkruiden in uw bieten? Benieuwd naar onze oplossing?

Zaaizaadbehandeling voor suikerbietenzaad

In de teelt van suikerbieten kunnen zaad-en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de opkomst van het gewas. Reeds van bij de zaai moet het kiemplantje beschermd worden tegen kiemschimmels en insecten. Syngenta biedt verschillende oplossingen om uw suikerbieten tijdens de kieming te beschermen.