Tarwe

Tarwe

Met een breed assortiment gewasbeschermingsmiddelen in de tarweteelt biedt Syngenta alle mogelijkheden voor een gezonde groei en een prima opbrengst.

Onkruidbestrijding in tarwe

Onkruidbestrijding in tarwe

Naast breedbladige onkruiden is in wintertarwe is duist het belangriijkste gras dat moet worden bestreden. Bij een onvoldoende bestrijding kan (resistente) duist zich zeer snel via zaad vermeerderen. Een adequate en bedrijfszekere bestrijdingstrategie is daarom essentieel. Lees daarnaast over de bestrijding van kweek in de graanteelt.

bruine roest in graan

Ziektebestrijding in tarwe

Zonder een goede bescherming tegen ziekten kunnen de opbrengsten van tarwe tegen vallen. Om dit te voorkomen moeten we zorgen dat het gewas gevrijwaard blijft van ziektes zoals Septoria en roesten. Een extra aandachtspunt in de ziektebestrijing in tarwe is resistentievorming. Lees alles over de ziektebestrijding en onze oplosingen.

groeiregulatie wintertarwe

Groeiregulatie in tarwe

Legering van tarwe kost niet alleen opbrengst (tot 2 ton/ha), maar vooral ook kwaliteit. Bij legering is de kans op ziekten, een mindere korrelvulling, lagere eiwitgehaltes door minder stikstofopname, mindere verwerkbaarheid en schot, groter dan in een gewas dat niet gelegerd is. Gelukkig is dit niet nodig! Lees hier wat u kunt doen.

Graanhaantje

Insectenbestrijding in tarwe

Wanneer er veel bladluizen zijn, wordt zuigschade zichtbaar. Er ontstaan dan gele plekken op de bladeren. Hierop ontwikkelen zich schimmels. Tijdens de bewaring kan schade worden aangericht door insecten en mijten. Voorkom opbrengst- en kwaliteitsverliezen en ga naar ons advies.

Zaaizaadbehandeling voor tarwe

Zaad- en bodemgebonden schimmels bestrijden? De beste start voor een geslaagde teelt!