Tarwe | Syngenta Nederland

Seedcare

Zaaizaadbehandeling in tarwe

Tarwe

In de teelt van tarwe kunnen zaad-en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de opkomst van het gewas. Syngenta biedt u zaaizaadontsmettingsmiddel voor gerst. Het ontsmet zaaizaad is beschermd tegen strepenziekte, steenbrand en Fusarium en groeit vlot weg, zonder uitval. Het is de beste start voor een geslaagde teelt.

Door het aanbrengen van Vibrance Duo op uw tarwezaden worden schimmels op en rond het zaad bestreden. Daarnaast zorgt een behandeling van Vibrance Duo dat uw graan sterkere en gezondere wortels krijgt waardoor u een meeropbrengst kunt behalen. Uw gewas is beter bestand tegen stress (droogte) en de planten zijn beter in staat om water en nutriënten op te nemen.

Tarwe ziektes

PYTHIUM SPP. - wortelrot | In tarwe komt de ziekte Pythium ultimum  voor. Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels.

FUSARIUM SPP. - verwelkingsziekte | In tarwe en granen komt de ziekte Fusarium oxysporum veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledig rotte stengelbasis.

MICRODOCHIUM NIVALE – sneeuwschimmel. In gerst komt sneeuwschimmel voor en het blad kan geinfecteerd raken, met name onder natte en koude omstandigheden.

Grafieken

Proefresultaten in tarwe

Proefresultaten bewijzen dat een zaaizaadbehandeling met Vibrance Duo een hogere plantopkomst geeft en resulteert in een gemiddelde opbrengstverhoging van 146 kg in vergelijking tot de huidige standaard Beret® Gold.

Vibrance® duo

Vibrance Duo