Microdochium nivale

Waardplanten
Voedergrassen, wintertarwe, winterrogge,  en wintergersgerst zijn de belangrijkste waardplanten voor deze schimmel. Ook op recratiegrassen (oa golfbanen) komt deze schimmel regelmatig voor.

Symptomen
Sneeuwschimmel komt vrij algemeen voor in de grond, maar kan ook door middel van geïnfecteerd zaaizaad het gewas aantasten. Ondergronds wordt het kiemende plantje door myceliumgroei geïnfecteerd, waardoor cellen worden aangetast en uiteindelijk afsterven. Bruinverkleuring van de stengel, gevolgd door afsterving kan optreden. Wegval van planten is de directe schade aan het gewas. Bovengronds zal de schimmel zich verspreiden, doordat de sporen gevormd op afstervende bladeren door de wind worden verspreid. Veelal zullen dat plekken in een perceel zijn. Er is gemakkelijk verwarring met Fusarium spp. Voordeel van Microchium nivale ten opzichte van Fusarium spp is dat Microdochium nivale geen mycotoxines vormen en daarom minder schadelijk is voor mens en dier.  

Optimale omstandigheden
Sneeeuwschimmel (Microdochium nivale) is een schimmel die goed groeit onder koude omstandigheden. Zelfs onder een sneeuwdek kan de schimmel zich handhaven en de jonge kiemende planten aantasten. Maar ook bij hogere temperatuur en vochtige omstandigheden kan Sneeuwschimmel schade toebrengen. Dit maakt het een schimmel van belang, die door een juiste zaadontsmetting kan worden voorkomen.

Verspreiding/overleving
De schimmel overleeft in de grond via mycelium en sporen. Zowel in de grond, als ook via geïnfecteerd zaad van de vorige teelt, overleeft de schimmel. Verspreiding/overleving vindt plaats via waardplanten, in de grond en op geïnfecteerd zaad. Onder een sneeuwdek kan de schimmel zich uitbreiden en bij warmer weer als het nieuwe gewas gaat groeien vindt infectie plaats en uitval van planten.