Good Growth Plan

Boeren helpen en klimaatverandering aanpakken.

Ons nieuwe Good Growth Plan zet de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit centraal in de productieve toekomst van de landbouw en is een stapsgewijze verandering in de richting van regeneratieve landbouw.

We hebben 4 ambitieuze nieuwe wereldwijde doelstellingen aan om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verkleinen en boeren te helpen omgaan met steeds extremer weer, veroorzaakt door klimaatverandering. Dit doen we door:

Innovatie te versnellen voor boeren en natuur

Ons doel is om tegen 2025 $ 2 miljard te investeren in doorbraken op het gebied van duurzame landbouw en om elk jaar twee doorbraken op het gebied van duurzame technologie te realiseren.

Streven naar CO2-neutrale landbouw

Ook zullen we streven naar klimaatneutrale landbouw, zowel op de boerderijen als in onze bedrijfsvoering. We blijven ons inzetten voor het verbeteren van de biodiversiteit en de gezondheid van de bodem op 3 miljoen hectare landbouwgrond per jaar, wat we zullen doen door technologieën, diensten en training aan boeren te bieden. En we verminderen onze CO2-emissie tegen 2030 met 50% om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te ondersteunen. Onze inzet is gevalideerd en onderschreven door het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Mensen veilig en gezond houden

We helpen mensen te helpen veilig en gezond te blijven door elk jaar 8 miljoen boeren te trainen in veilig gebruik en te streven naar eerlijke arbeid in onze hele toeleveringsketen.

Samenwerken voor meer impact

We kunnen deze ambitieuze doelen alleen bereiken door samen te werken en in een open dialoog over de waarde van landbouwinnovatie voor boeren, natuur en samenleving.

De duurzaamheidsambities van Syngenta Benelux

Het Good Growth Plan is de stevige bodem onder de duurzaamheidambities van Syngenta Benelux. We zetten ons in voor zero impact, biodiversiteit &bodem, biologicals en weerbare gewassen. 

GGP

Wil je meer weten over onze wereldwijde duurzaamheidsambitie?

We publiceren ieder jaar een rapport waarin onze duurzaamheidsprestaties en -inspanningen worden beschreven. Download ons Environmental, Social & Governance Report 2021 
Ga voor alle verhalen en projecten in het Good Grwoth Plan naar www.goodgrowthplan.com