Mais

Zaaizaadbehandeling in maïs

In de teelt van maïs kunnen zaad-en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de opkomst van het gewas. Kort na de zaai komen schimmels, die zich op of in de nabijheid van het bevinden, tot leven. Bij maïs worden de belangrijke schimmels zoals Fusarium spp. , Rhizoctonia spp. en Pythium spp. bestreden door bijvoorbeeld Vibrance®. De producten waarmee het zaaizaad behandeld wordt, zorgen ervoor dat het kiemende zaadje en de wortels zich prima kunnen ontwikkelen tot een sterke maïsplant. De basis voor een goede opbrengst.

Niet alleen zaad-en bodemgebonden schimmels kunnen problemen veroorzaken maar insecten ook. Allerlei bodeminsecten zoals ritnaalden, miljoen-en duizenpoten, de larven van de bonen-en wortelvlieg die in de omgeving van het kiemende zaadje komen, kunnen bestreden worden met Force® 20CS. Dit is een insecticide dat werkt op basis van contact. Kort na het zaaien van de maïs zal Force® 20CS overgaan in dampfase waardoor alle bodeminsecten in de de nabijheid bestreden worden. Belangrijk hierbij is dat er een juiste zaaidiepte van 3 centimeter aangehouden wordt. Een behandeling van het zaaizaad met dit insecticide zal bijdragen tot een goede opkomst van alle planten.

Mais zaadbehandeling

Maïs ziektes

FUSARIUM SPP.verwelkingsziekte | In maïs komt de ziekte Fusarium spp. veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledige rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en plantmateriaal. Bij een temperatuur van 27°C en  en een pH lager dan ...

PYTHIUM SPP.wortelrot | In maïs komt de ziekte Pythium spp. veel voor. Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandige rustsporen die meerdere ...

RHIZOCTONIA SPP. - omvalziekte | In suikerbieten is Rhizoctonia solani een veel voorkomende ziekte. Rhizoctonia wordt bevorderd door een hoge luchtvochtigheid. De ziekte is in de eerste fase te herkennen aan aangetaste plekken op bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak. De vlekken kunnen verder uitgroeien of beperkt blijven. Bij een hoge vochtigheidsgraad ontwikkelen zich de ...