Wortelrot, Verwelkingsziekte

Waardplanten
Vele waardplanten o.a. bloembollen, chrysant (Chrusanthemum spp.), komkommer (Cucumis sativus) en pauweplant (Calathea spp.). 

Symptomen
Een Pythium-aantasting is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. Al vroeg in het infectieproces treedt verwelking op, de plant kwijnt langzaam en soms maar gedeeltelijk weg. Het duidelijkste symptoom is het volledig wegrotten van de wortels waarbij de schors van de wortels gemakkelijk van de wortelcylinder kan worden gestroopt. De grens tussen ziek en gezond weefsel is vaak scherp afgelijnd. De plant blijft in groei achter en het blad kan geel kleuren, omdat onvoldoende voedingstoffen vanuit de wortel worden aangevoerd. 
 
Optimale omstandigheden
Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. Externe oorzaken zoals tijdelijk wateroverlast, te hoge bodemtemperatuur, foutieve bemesting en een te vochtige opkweek kunnen grootschalige aantastingen veroorzaken.
 
Verspreiding/overleving
In aangetaste weefsels produceert Pythium dikwandige rustsporen (oösporen) die meerdere maanden kunnen overleven. Onder vochtige en warme omstandigheden worden hieruit zwemsporen (zoösporen) gemaakt die zich via water en opspattende gronddeeltjes verspreiden.