Fagioli e piselli

Zaaizaadbehandeling in bonen en erwten

Bonen en erwten

In de teelten van bonen en erwten zonder peul kunnen zaad- en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de kieming en de opkomst van het gewas. Zodra er gezaaid is komen schimmels, die zich op het zaad of in de nabijheid van het zaad bevinden, tot leven. Beret Gold geeft het gewas bescherming tegen verwelkingsziekte. 

Beret Gold heeft een brede werking op bijvoorbeeld Fusarium en Ascochyta.

Bonen en erwten ziektes

FUSARIUM SPP. - verwelkingsziekte | In bonen en erwten komt de ziekte Fusarium veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledige rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en plantmateriaal. Bij een temperatuur van 27 °C en een pH lager dan ...