Plagen en ziekten

Albugo

Albugo spp.

Albugo is een witte roest ziekte die zeer schadelijk is voor spinazie met de symptomen

Alternaria

Alternaria spp.

Alternaria veroorzaakt gele tot donkerbruine of zwarte cirkelvormige bladvlekken met concentrische ringen

Aspergillus

Aspergillus spp.

Waar aspergillus kan toeslaan in het veld, veroorzaakt het het meeste verlies in de opslag

Botrytis

Botrytis spp.

Typische symptomen van Botrytis zijn water gedrenkte of licht bruine verval aan de nek van de

Colletotrichum

Colletotrichum spp.

Colletotrichum wordt ook wel de bladvlekkenziekte genoemd. Colletotrichum bladvlekkenziekte is een van de meest voorkomende schimmelziekten, zowel in de tropen als in gematigde klimaatzones.

Didymella

Didymella spp.

Didymella is bekend om bladvlekken, woekeringen op de stengel, verwelking en zwartrot

Fusarium

Fusarium spp.

Fusarium staat bekend om Fusariumrot en voetziekte. Aangetaste planten vertonen verwelkingsverschijnselen en meestal is de stengelbasis volledig rot.

Leptosphaeria

Leptosphaeria spp.

Leptosphaeria is waarschijnlijk een van de belangrijkste ziekten van groenten als van voeder en akkerkruiddieren, met name koolzaad

Microdochium

Microdochium spp.

De eerste symptomen van Microdochium zijn kleine (2-3 mm), met water doordrenkte sporten die op de buitenste bladeren voorkomen

Peronospora

Peronospora spp.

Vroege symptomen van Peronospora bestaan ​​uit aanvankelijk lichtgroene tot saaie gele, onregelmatig gevormde laesies

Phyophthora

Phytophthora spp.

De eerste symptomen van Phytophthora op het loof van tomaten zijn onregelmatig van vorm. lichtgroene, met water doordrenkte sporten en gebieden op bladeren

Pythium

Pythium spp.

Pythium staat bekend als wortelrot en verwelkingsziekte. Een Pythium-aantasting is eerst zichtbaar aan de wortels.

Rhizoctonia

Rhizoctonia spp.

Rhizoctonia staat bekend als een bladvlekkenziekte. Eerst ziet men aangetaste plekken op de bladeren vlak boven de grond en in het midden van het bladerdak.

Sclerotinia

Sclerotinia spp.

De soorten symptomen die op tomaat worden gezien, is afhankelijk van het soort van Sclerotinia wat betrokken is.

Stemphylium

Stemphylium spp.

De eerste symptomen van Stemphylium bestaan ​​uit kleine, 2-6 mm diameter, ronde tot ovale, grijsgroene bladvlekken op bladeren

chevron_left
chevron_right