Producten seedcare (NL)

FarMore Technology
Apron

Apron® XL

Apron® XL is een modern systemisch fungicide voor de behandeling van groentezaden

Maxim

Maxim® 480FS

Voor Maxim® 480FS is er nu in Nederland (andere landen volgen in de loop van 2019)

Wakil

Wakil® XL

Wakil® XL is een combinatie van drie fungiciden. Het product is speciaal ontwikkeld