Apron XL | Syngenta Nederland

You are here

Website banner

Apron XL

Wat is Apron® XL?

Apron® XL is een modern systemisch fungicide voor de behandeling van groentezaden. Apron® XL is speciaal ontwikkeld voor de zaaizaadbehandeling, het bevat 35% mefenoxam, het biologisch meest actieve isomeer van de stof metalaxyl. Apron® XL is een blanke formulering waardoor het mogelijk is om de kleur door middel van polymeren aan te passen. Het product is verpakt in eenheden van 20 liter en 200 liter.

Metalaxyl-M

Wat doet Apron XL?

Apron® XL bestrijdt kiem- en bodemschimmels en valse meeldauw. Het product wordt snel opgenomen door het zaad en na de kieming in de plant verdeeld. Op deze manier worden het zaad en de zaailing al in een vroeg stadium beschermd met als resultaat een snelle ontwikkeling en een uniform gewas. Apron® XL is effectief onder zowel vochtige en koudere omstandigheden, optimaal voor Pythium, als onder warmere en vochtige condities, ideaal voor Phytophthora en valse meeldauw. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat het middel gelijkmatig wordt...

Systemische opname

Voordelen voor de toepasser

Apron® XL is een hoog geconcentreerde, op water gebaseerde formulering, voor industrieel gebruik. Dankzij deze formulering hoeft er minder product te worden vervoerd, is er minder opslagruimte nodig en blijft er minder verpakking over om te spoelen. Het product laat zich gemakkelijk mengen met andere producten en water.

Algemene eigenschappen van Apron® XL

  • Hoog geconcentreerd: weinig product nodig
  • Goede mengbaarheid
  • Mengbaar met polymeren voor een prima kleuring

 

Algemene eigenschappen van Apron® XL

  • systemisch: effectieve opname door de plant
  • ongevoelig voor weersomstandigheden
  • geringe hoeveelheid werkzame stof per hectare: minder milieubelasting
  • bestrijding verschillende bodem- en kiemschimmels

Voordelen voor de teler

Apron® XL draagt bij aan een gezonde start voor de teelt door effectieve bestrijding van verschillende bodem- en kiemschimmels met een geringe hoeveelheid werkzame stof, dus met een zeer beperkte milieubelasting.

FarMore® Technology - Maxim® 480FS - Apron® XL

Apron® XL