Apron XL

Farmore Technology
Apron XL

Let op! Vanaf 1 juni 2021 is de toelatingssituatie voor Apron®XL (Mefenoxam) gewijzigd.

De toelating van directe zaai in de volle grond is komen te vervallen! Planten opgekweekt in een kas (met Apron XL behandeld zaad) mogen als plant worden uitgeplant in de volle grond! Dus alles in perspot of plug is nog altijd toegestaan! Maar ook gewassen die in een kas worden geteeld zoals radijs, mogen met Apron XL worden behandeld.

Metalaxyl-M

Wat is Apron® XL?

Apron® XL is een modern systemisch fungicide voor de behandeling van groentezaden. Apron® XL is speciaal ontwikkeld voor de zaaizaadbehandeling, het bevat 35% mefenoxam, het biologisch meest actieve isomeer van de stof metalaxyl. Apron® XL is een blanke formulering waardoor het mogelijk is om de kleur door middel van polymeren aan te passen. Het product is verpakt in eenheden van 20 liter en 200 liter.

Systemische opname

Wat doet Apron XL?

Apron® XL bestrijdt kiem- en bodemschimmels en valse meeldauw. Het product wordt snel opgenomen door het zaad en na de kieming in de plant verdeeld. Op deze manier worden het zaad en de zaailing al in een vroeg stadium beschermd met als resultaat een snelle ontwikkeling en een uniform gewas. Apron XL is effectief onder vochtige koude omstandigheden, optimale omstandigheden voor Pythium. Maar Apron XL is ook effectief tijdens warme vochtige omstandigheden. Situaties die ideaal zijn voor Phytopthora en valse meeldauw.

Voordelen voor de toepasser

Apron® XL is een hoog geconcentreerde, op water gebaseerde formulering, voor industrieel gebruik. Dankzij deze formulering hoeft er minder product te worden vervoerd, is er minder opslagruimte nodig en blijft er minder verpakking over om te spoelen. Het product laat zich gemakkelijk mengen met andere producten en water.

Algemene eigenschappen van Apron® XL

  • Hoog geconcentreerd: weinig product nodig
  • Goede mengbaarheid
  • Mengbaar met polymeren voor een prima kleuring

Algemene eigenschappen van Apron® XL

  • systemisch: effectieve opname door de plant
  • ongevoelig voor weersomstandigheden
  • geringe hoeveelheid werkzame stof per hectare: minder milieubelasting
  • bestrijding verschillende bodem- en kiemschimmels

Voordelen voor de teler

Apron® XL draagt bij aan een gezonde start voor de teelt door effectieve bestrijding van verschillende bodem- en kiemschimmels met een geringe hoeveelheid werkzame stof, dus met een zeer beperkte milieubelasting.

Regulatory matters

Metalaxyl-M & Resistentie

Mogelijke effecten op intensief geteelde groentegewassen (bladgewassen). De ervaring leert dat sommige schimmelstammen resistentie kunnen ontwikkelen tegen het fungicide Metalaxyl-M en andere fenylamiden. Met APRON® XL (+/- MAXIM® 480FS) behandelde zaden op percelen met een geschiedenis van intensief gebruik van fenylamiden middels blad- en aangietbehandelingen kunnen ernstige opkomstproblemen vertonen vanwege onvoldoende controle van Pythium spp. door Metalaxyl-M. Dit artikel geeft richtlijnen voor een strategie voor resistentiebeheer. Het bevat agronomische - en gebruiksaanbevelingen voor fenylamiden om resistentieontwikkeling te beperken. Het doel is om duurzaam gebruik van fenylamiden (PA) te ondersteunen en resistentie in relatie tot zaadbehandeling met APRON XL te beheersen. APRON XL is geregistreerd in verschillende gewassen tegen de oömycetenziekten veroorzaakt door Peronospora...

FarMore® Technology - Maxim® 480FS - Apron® XL

chevron_left
chevron_right