Syngenta Nederland |

Welkom bij Syngenta Nederland

Nieuwe tomaten-demokas

Een nieuwe tomatendemokas!

In 2020 groeien daar de tomaten van de toekomst...

Go Low Go Slow

Driftbeperken doe je zo

Tips om drift te beperken en toch optimaal te spuiten

zaaizaadbehandeling met Farmore

Nieuwe FarMore website

Zaaizaadbehandeling tegen ziekten en aantastingen in groenten

Bicanta beschermt bieten beter tegen Stemphylium en Cercospora

Nieuw toegelaten in suikerbieten

Bicanta beschermt u bieten tegen alle bladziekten.