Syngenta Nederland |

You are here

Welkom bij Syngenta Nederland

Wij gaan dit samen aan

Over Syngenta
26.03.2020

"Dit jaar zal zeker de geschiedenis ingaan, niet alleen vanwege de pandemie, maar ook vanwege de vele manieren waarop mensen ervoor kiezen om dit samen aan te gaan."...

Amistar rijenbehandeling rhizoctonia voor een blanke knol

Een mooie blanke knol

Kies voor zekerheid en een goed advies

Go Low Go Slow

Go Low - Go Slow Driftbeperken doe je zo

Tips om drift te beperken en toch optimaal te spuiten

zaaizaadbehandeling met Farmore

Nieuwe FarMore website

Zaaizaadbehandeling tegen ziekten en aantastingen in groenten

Mais telen in 2017 rassen en onkruidbestrijding

Heeft u de rassen op een rijtje?

Wij hebben een overzicht van onze maïsrassen voor 2020 voor u gemaakt!