Syngenta Nederland |

Welkom bij Syngenta Nederland

Nieuwe tomaten-demokas

Een nieuwe tomatendemokas!

In 2020 groeien daar de tomaten van de toekomst...

Go Low Go Slow

Driftbeperken doe je zo

Tips om drift te beperken en toch optimaal te spuiten

zaaizaadbehandeling met Farmore

Nieuwe FarMore website

Zaaizaadbehandeling tegen ziekten en aantastingen in groenten

Amistar tegen Rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel

Amistar rijenbehandeling

Kies voor zekere werking rijenbehandeling tegen o.a. Rhizoctonia in aardappelen