Lelie

Syngenta biedt een breed assortiment aan gewasbeschermingsmiddelen en oplossingen waardoor de opbrengst en kwaliteit voor uw lelies gewaarborgd is.

Lelie

Aaltjes bestrijding

Diverse aaltjes kunnen voor schade zorgen voor het leliegewas. Ze veroorzaken groeiremming en kunnen wortels aantasten en daarmee wortelrot veroorzaken. Hiernaast versterken de aaltjes het effect van vroege verwelkingsziekte (Verticillium dahliae) en lakschurft (Rhizoctonia).

Onkruidbestrijding in lelie

Syngenta heeft diverse oplossingen tegen onkruid in lelie. Zowel voor opkomst als rond opkomst.

Insecten- en virusbestrijding in lelie

Syngenta biedt diverse producten die ingezet kunnnen worden tegen insecten en virussen in lelie.

Schimmelbestrijding in lelie

Schimmels zoals Rhizoctonia kunnen veel schade veroorzaken in de teelt van lelie. Syngenta heeft diverse producten in haar assortiment die ingezet kunnen worden tijdens de teelt of voor leverbaar boldompeling.

Kwaliteitsverbetering

Voor de kwaliteitsverbetering van leliebroei en daarmee een betere kwaliteit van de lelie in de keten.

Stimulering knopbezetting lelie

Door een dompeling met LilyPlus wordt de bloemontwikkeling gestimuleerd, waardoor er lelies met meer knoppen geproduceerd kunnen worden.

Hulpstoffen in lelies

Hulpstoffen kunnen uw gewasbehandeling in lelies nog effectiever maken

Meer weten over lelies?

Maurice Kok

Ontmoet onze Crop Advisors

Maak kennis met Maurice Kok, crop advisor bloembollen.