LilyPlus

LilyPlus LilyPlus is dé innovatie in de lelieteelt.

Met LilyPlus wordt de ontwikkeling van knoppen gestimuleerd. Dit zorgt voor meer bloemzekerheid, duurzame productie en waarde in de keten. Na jaren van onderzoek is Syngenta er in geslaagd een middel te ontwikkelen dat in staat is om het rendement in de lelieketen te verbeteren. Door een dompeling met LilyPlus wordt de bloemontwikkeling gestimuleerd, waardoor er lelies met meer knoppen geproduceerd kunnen worden.

Lelie

Eigenschappen LilyPlus

LilyPlus is een PGR (Plant Growth Regulator) op basis van 6-benzyladenine. Deze werkzame stof is een synthetisch plantenhormoon en behoort tot de groep van de cytokininen. LilyPlus moet voor de bloemaanleg worden toegepast. Van de meeste cultivars is bekend dat de bloemaanleg pas na het planten plaatsvindt. Voeg LilyPlus toe voor het inpakken aan het standaard bolontsmettingsbad in een dosering van 0,45%.

Cultivar database

We hebben de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van LilyPlus op de verschillende cultivars. Via onderstaande tool kunt u zelf gemakkelijk zoeken op cultivar en zien wat het gemiddeld aantal extra knoppen is wat een behandeling met LilyPlus geeft.

Proef LilyPlus bij De Jong Lilies

Proeven LilyPlus in Lilium

Productvideo LilyPlus

Lelie

Voordelen LilyPlus

  • Meer knoppen, minder uitval
  • Meer bloemzekerheid
  • Kleinere maten worden verkoopbaar - wat zorgt voor lagere bewaar- en transportkosten
LilyPlus Greenery artikel

Raymond Vijverberg: 'LilyPlus geeft ons meer knopzekerheid'

Door LilyPlus mee te (laten) geven aan het gebruikelijke dompelbad voor het inpakken van de bollen, verzekert leliekwekerij Quality uit het Westland zich van een groter aantal takken dat over het gewenste aantal bloeibare knoppen beschikt. "Het effect is wel rasafhankelijk; de OT's Dalian en Zambesi hebben er duidelijk baat bij", zegt vennoot Raymond Vijverberg op basis van zijn ervaring.