Syngenta Biologicals

Waarom biologische middelen?

Biologicals bieden telers aanvullende oplossingen om de weerbaarheid van planten te versterken, bodemgezondheid te verbeteren en residu in voedsel te verminderen. Het gebruik van biocontrols in combinatie met synthetische gewasbeschermingsmiddelen kan de levensduur van gewasbeschermingsmiddelen verlengen en het gebruik verminderen. Biostimulanten kunnen bijdragen aan de gezondheid van planten en ze weerbaarder maken tegen stress, zoals hitte en droogte. Dit ondersteunt telers bij het omgaan met de effecten van klimaatverandering.

We willen telers zo meer keuze bieden om én de productiviteit van hun landbouwbedrijf te verbeteren en tegelijkertijd een duurzame toekomst te creëren voor mens en natuur.

Wat zijn biologische middelen?

Biologische middelen (of kort: biologicals) is een brede categorie van gewasbeschermings- en gewasversterkende producten die zijn afgeleid van of geïnspireerd zijn door de natuur. Er zijn twee belangrijke classificaties: Biocontrols (ook wel biologische gewasbeschermingsmiddelen genoemd) en Biostimulanten die helpen om de bodemgezondheid, gewasgroei of productiviteit te verbeteren.

Syngenta Biocontrols

Wat zijn biocontrols?

Biocontrols zijn producten op basis van natuurlijk voorkomende materialen die worden gebruikt voorhet beheersen van schimmel- en bacteriële ziekten, plagen, nematoden en onkruiden.

 

Syngenta biostimulanten

Wat zijn biostimulanten?

Biostimulanten zijn producten die worden toegepast op planten, zaden of het wortelmilieu met de bedoeling natuurlijke processen van planten te stimuleren, zoals de efficiëntie van het nutriëntengebruik, de kwaliteit van het gewas of de tolerantie voor abiotische stress, zoals extreme kou of hitte in de omgeving, ten goede komt.

Syngenta ambitie Biologicals

Onze ambitie

De markt voor biologische producten zal de komende vijf jaar in omvang verdubbelen. Syngenta Biologicals streeft ernaar om deze snelgroeiende industrie vorm te geven en te leiden, om tegen 2025 marktleider te worden. We hebben de ambitie om de wereldleider te zijn in biologische plant- en bodemgezondheidstechnologieën, om telers helpen de productiviteit op hun bedrijf te verbeteren en een duurzame toekomst te creëren voor mens en natuur.

Biologische middelen in de Benelux

Op dit moment is ons aandeel in de Benelux markt van biologische middelen nog zeer bescheiden, we hebben zo’n 5 producten in ons Benelux portfolio. Onze ambities zijn echter groot: wereldwijd willen we in 2025 marktleider zijn in biologische middelen. Om dit te bereiken hebben we in 2020 onder andere Valagro overgenomen, een van de wereldleiders in biologische middelen en biostimulanten.

Doelen voor de landbouw van de toekomst

In  Syngenta's Good Growth Plan zijn vier doelen gesteld waarmee we ons wereldwijd inzetten voor verduurzaming van de landbouw. In dit plan ligt de focus op de strijd tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, en daarin zijn biologische oplossingen en producten een belangrijk onderdeel.

Innovatie gebaseerd op wetenschap

Syngenta is een R&D bedrijf, met een innovatief biologisch portfolio gericht op de behoeften van telers. Syngenta Biologicals heeft bewezen oplossingen die worden ondersteund door geavanceerde technologieën, grondige tests en veldproeven. Hiermee komen we tegemoet komt aan de behoeften van boeren.