Insectenbestrijding in lelies | Syngenta Nederland

You are here

Insectenbestrijding in lelie

Virus en luis

Virus en luis zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Virus wordt namelijk overgebracht door luis, met name door de groene perzikbladluis (Myzus persicae).

Hiernaast kan luis ook voor zuigschade zorgen, met als gevolg een vervroegde afsterving. Zuigschade wordt voornamelijk door de katoenluis (Aphis gossypii) veroorzaakt.

Wortellesieaaltjes

Het wortellesieaaltje is voor lelie een forse kostenpost zowel door schade die ze veroorzaken als door de kosten van bestrijding.

Lesies op het wortelstelsel veroorzaken sterke achteruitgang van de kwaliteit van het gewas en remmen de groei.

Oplossingen voor de sierteelt

Gewassen

Expert Center

Bezoek het Expert Center