Insectenbestrijding in lelie

Virus en luis

Virus en luis zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Virus wordt namelijk overgebracht door luis, met name door de groene perzikbladluis (Myzus persicae). Hiernaast kan luis ook voor zuigschade zorgen, met als gevolg een vervroegde afsterving. Zuigschade wordt voornamelijk door de katoenluis (Aphis gossypii) veroorzaakt. Een van onze oplossingen hiervoor is Karate Zeon.

Pediment staat bekend als een selectief luizenmiddel met een zeer snel knock-down effect en kan aanvullend op Karate Zeon worden toegepast. De actieve stof Pirimicarb zet zuigschade, honingdauwproductie en een eventuele virusoverdracht direct stop. Pediment kent aanvullende toepassingsvoorwaarden, bekijk hiervoor het etiket. 

Wortellesieaaltjes

Het wortellesieaaltje is voor lelie een forse kostenpost zowel door schade die ze veroorzaken als door de kosten van bestrijding.

Lesies op het wortelstelsel veroorzaken sterke achteruitgang van de kwaliteit van het gewas en remmen de groei.

Sierteelt / Gewassen, producten, expert center / prominent link