Insectenbestrijding in lelies | Syngenta Nederland

You are here

Insectenbestrijding in lelie

Virus en luis

Virus en luis zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Virus wordt namelijk overgebracht door luis, met name door de groene perzikbladluis (Myzus persicae). Hiernaast kan luis ook voor zuigschade zorgen, met als gevolg een vervroegde afsterving. Zuigschade wordt voornamelijk door de katoenluis (Aphis gossypii) veroorzaakt. Een van onze oplossingen hiervoor is Karate Zeon.

Voor luis werkt de actieve stof pymetrozine (Tafari) zeer effectief. Maar tegelijkertijd is het ook zeer gewasveilig en inzetbaar samen met biologische bestrijders. Door deze combinatie is Tafari een zeer goede afwisselpartner voor de geïntegreerde teelt bij bestrijding van bladluissoorten in de vollegrond.

Pediment staat bekend als een selectief luizenmiddel met een zeer snel knock-down effect. De actieve stof Pirimicar zet zuigschade, honingdauwproductie en een eventuele virusoverdracht direct stop.

 

Wortellesieaaltjes

Het wortellesieaaltje is voor lelie een forse kostenpost zowel door schade die ze veroorzaken als door de kosten van bestrijding.

Lesies op het wortelstelsel veroorzaken sterke achteruitgang van de kwaliteit van het gewas en remmen de groei.